Novinky

Mária Štvrtecká

Tvorba zameraná najmä na prácu s textilom, prostredníctvom ktorého sa snaží hľadať nové formy a inovatívne postupy

Dátum: 09.10.2023

Autor: Martin Brix

V piatom ročníku na hodine etiky dala pani učiteľka svojim žiakom napísať, čím by chceli byť, keď vyrastú. Mária tam vtedy naozaj napísala, že by chcela byť módnou návrhárkou, aj keď v tej dobe to vôbec nemyslela vážne. V deviatom ročníku si svoj „nechcený“ plán našla a opäť prečítala a aj napriek tomu, že naozaj nemala úmysel hlásiť sa na módu, zhodou okolností začala študovať scénický kostým. A potom už bola cesta jasná. Máriu to stále viac a viac ťahalo k módnemu dizajnu a navrhovaní, lebo si naivne myslela, že móda je slobodnejšia, keďže študovaný scénický kostým bol podriadený scénografii, hercom či režisérovi. Na vysokú školu išla s presvedčením, že v móde si budem robiť svoje koncepty a v navrhovaní bude slobodná. Čomu na škole aj tak bolo, ale potom prišla realita, ktorá vie byť zvyčajne trošku iná. 

Mária začínala v móde tvoriť veľmi monochrómne a sústredila sa viac na čisté línie. Až neskôr na vysokej škole, keď mala hodinu módnej kresby, tak ju ovplyvnila učiteľka, ktorá viedla študentov k tomu, že aj keď majú ako keby tmavé odevy alebo čierne modely, môžu ich v skici alebo ilustrácii vyjadrovať farbou. To Márii otvorilo oči a od vtedy začala viac pracovať s farbami. Začala cítiť viac farbu a vzory a to je ostalo až do dnes.

Mária Štvrtecká vyštudovala módny dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Absolvovala študijný pobyt na Sapienza Università di Roma a stáž u slovenskej dizajnérky Lenky Sršňovej. Po ukončení štúdia si v roku 2022 otvorila ateliér, kde tvorí pod vlastnou značkou. Spolupracuje so Slovenským múzeom dizajnu ako kurátorka zbierky módy a textilu. Mária je slovenská módna dizajnérka, ktorá v tvorbe prepája sociologické témy s umením. Rada sa pohybuje za hranicami konvenčného módneho dizajnu, pričom väčšinou experimentuje s formou, vzormi a inovatívnym spracovaním materiálov. Jej dizajn je plný hravých farieb, odvážnych vzorov a originálnych detailov, prostredníctvom, ktorých vyzdvihuje individualitu nositeľa.

Vzorka z kolekcie HEROIC

Skúsenosť s mestom Rím, v ktorom Mária žila zopár mesiacov, sa rozhodla zhmotniť v kolekcii s názvom GOLDEN SECTION. Talianska kultúra bola po dlhé roky charakteristická svojou vyváženosťou. V súčasnosti je však čoraz viac rušená anarchiou „módy ulice“, ktorá sa vyznačuje najrozličnejšími štýlmi odevov a podôb módy subkultúr. Práve prepojenie prvkov chaotickej pouličnej módy s renesančným poriadkom tvorí základ kolekcie. Pod výsledok práce sa značne podpísal Máriin osobný kontakt s týmto prostredím. V kolekcii sa archaické prvky prelínajú s modernými, historické prvky sa prebúdzajú do dnešného dňa a za pomoci rôznych modifikácii sa v Máriinej kolekcii stávajú aktuálnymi. Osobitým prvkom dotvárajúcim výraz kolekcie sú teatrálnym dojmom pôsobiace masky inšpirované lebkou, jedným zo symbolov „vanitas“ (vanitas – latinsky prázdnota, ničotnosť – je kľúčový pojem biblickej knihy Kazateľ, poukazujúci na pominuteľnosť a márnosť života a ľudského úsilia).

Módna kolekcia HEROIC 2019, ktorú Mária vytvorila v rámci spoločného projektu „Subheroes“ s Tomášom Šetaffym, ktorý pre tento projekt vytvoril pokrývky hlavy je oslavou stého výročia založenia umeleckej školy a hnutia Bauhaus. Kolekcia odrážajúca vplyv myšlienok a predstáv hnutia Bauhaus na dnešný životný štýl a módu. Hlavnou inšpiráciou pre kolekciu módy a doplnkov bol mýtus a mýtickí hrdinovia, najmä Prometheus, ktorý je považovaný za stelesnenie pokroku a (domnelého) víťazstva ľudského umu. Kolekcia doplnkov pozostáva z ručne pletených čiapok ako odkazu na návrat ručnej práce do mestského prostredia a povedomie o zanedbávaní duševného zdravia. Pokrývky hlavy Tomáša Šetaffyho upriamujú pozornosť na mestské subkultúry, teda kmene obývajúce mestský priestor. Špecifickým prvkom na všetkých odevoch je výrazný reliéf, ktorý Mária tvorí čiastočnou povrchovou úpravou textilu. Ide o riadenú deformáciu materiálu pôsobením tepla na tepelno-reaktívnej prísady nanesenej na materiál. Experiment s materiálom a výtvarný prístup je nevyhnutnou súčasťou jej tvorby.

Diplomová práca IDENTITY sa zaoberá identitou človeka v spoločnosti. Opiera sa o myšlienky Zigmunta Baumana, na základe ktorých sa Mária snaží analyzovať súčasnosť a jej vplyv na správanie ľudí. Premenlivosť prítomnej doby výrazne ovplyvňuje identitu človeka. Jeho osobnosť je rozdrobená, v dôsledku čoho, už zastáva len akési roly v spoločnosti, no prostredníctvom ani jednej nie je sám sebou. Človek ako spoločenská bytosť disponuje počas svojho života viacerými maskami (personami), ktoré si nasadzuje, vrství alebo zhadzuje, na základe okolností. Persony sa v práci objavujú vo vrstvách materiálu kladeného na seba, perforácii, kedy sa na povrch dostáva spodný materiál, v transparentných materiáloch, vo vrstvení tlače, resp. vo vrstvení rôznych techník cez seba. Látka je v práci vnímaná aj ako hranica medzi vonkajším svetom (konvexná strana masky) a vnútorným svetom (konkávna strana masky), kedy natlačený vzor otočený dovnútra symbolizuje vnútorný svet, kde sa nachádza pravda (autentickosť), zatiaľ čo rubová strana látky, na ktorej sú viditeľné len obrysy natlačeného vzoru zostáva na obdiv divákom, čo symbolizuje vonkajší svet, a teda iba to ako sa zvnútra potlačená látka javí navonok.

V rámci podujatia Mercedes – Benz Fashion Live! 2023 predstaví Mária novú kolekciu s názvom FLUIDITY. Kolekciou FLUIDITY sa Mária snaží analyzovať súčasnosť a jej vplyv na správanie ľudí, na základe myšlienok Zigmunta Baumana. Tekutosť doby prenáša do kolekcie vo vizuálnej aj ideovej rovine. V kolekcii pracuje s formou cestovného plášťa, ktorý vníma ako symbol nestálosti a putovania. Zároveň ho vníma aj ako určitú ochranu pred svetom, sociálny plášť podobne ako naše masky/persony prostredníctvom, ktorých sa socializujeme. Zároveň Mária hľadá inšpiráciu v umení a pracujem s pojmami ako premenlivosť, nestálosť, pohyb, zrkadlenie, tekutosť alebo plynulosť, ktoré sa odrážajú v dezénoch látok a v spracovaní materiálov. Tieto témy rozvíja s multižánrovou dizajnérkou Michaelou Bednárovou, ktorá pôsobí pod značkou Puojd, a v tomto prípade je autorkou dezénov látok.Galéria