Novinky

Juraj Olejár

Baví ho materiál, ktorý sa snaží optimalizovať a hľadať nové prístupy s jeho prácou

Dátum: 23.10.2023

Autor: Martin Brix

Aj keď v detstve skoro ako každé malé dieťa rád kreslil, tento koníček ho neskôr opustil a je len zhoda náhod, že dnes je Juraj dizajnér. No dizajnér, ktorý už za svoju študentskú prácu získal špeciálne ocenenie. Juraj študoval na osemročnom gymnáziu a viac mu išla matematik a informatika ako rozmýšľať nad umením. Našťastie Jurajov kamarát išiel študovať dizajn a to ho inšpirovalo vyskúšať talentovky na dizajn na STU aj na VŠVU. Možno náhoda, ale skôr talent prispeli k tomu, že sa Jurajovi podarilo dostať na obe školy. Rozhodol sa pre dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Juraj strávil časť bakalárskeho štúdia v Belgicku a dnes študuje industriálny dizajn na The Royal Academy of Art (KABK) v holandskom Haagu. 

Juraj Olejár, študent v Ateliéri experimentálneho dizajnu, na Katedre dizajnu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave pod vedením doc. Mgr. art. Sylvie Jokelovej a doc. Ing. Mgr. art. Mariána Laššáka, ArtD., ukončil svoju bakalársku prácu na tému „Výskum nových materiálov a ich využitie v dizajnérskej praxi“. Zámerom jeho bakalárskej práce bol výskum a aplikácia penového hliníka v dizajnérskej praxi. Vlastnosti ako aj postupy prípravy penového hliníka konzultoval na Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i. u  Dr. Simančíka. Cieľom práce bolo nájsť vhodnú autorskú technológiu jeho spracovania s využitím špecifických fyzikálnych a vizuálnych vlastností bez využitia technológií dostupných v sériovej produkcii. Na základe série pokusov so spracovaním daného materialu a jeho povrchovej úpravy vznikla séria dizajnérskych prototypov od šperkov až k nábytkovým prvkom.

Práca SOFTSHELL sa zaoberá výskumom a praktickou aplikáciou peniaceho hliníku, materiálu vyvíjaného Slovenskou akadémiou vied do dizajnérskej praxe. Skladá sa z prvotných skúšok a vývinu možných autorských technik spájania materiálu za pomoci jeho penenia, následne konkrétnou aplikáciou týchto postupov do foriem interiérového, alebo doplnkového dizajnu. Z ich využitím vznikla séria stoličiek a rôznych typov šperkov, brošní a prsteňov. Za účelom zachovania autonomity dizajnéra a v snahe o čo najhlbšie porozumenie materiálu, a práce s ním sa v projekte vyhýba akýmkoľvek externým technológiám a procesom. Všetky objekty vznikali s využitím ručného horáku, alebo iných ručných nástrojov. Testy a skúšky, ako aj výsledné objekty sú jej rovnocennými súčasťami. Za projekt Softshell si Juraj odniesol Špeciálnu cena v kategórii Študentský dizajn v Národnej cene za dizajn 2023.

Plán A od plánu B rozdeľuje určitá kríza. Kríza, ktorou sa Juraj zaoberám v projekte PLÁN B je kríza vnímania času a osamelosti dnešných dní. Naše vnímanie času často závisí od zmien prostredia, v ktorom sa nachádzame a spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Absencia oboch môže zapríčiniť monotónne dni, zlievajúce sa jeden do druhého, počas ktorých strácame aj sami seba. Cieľom projektu bolo navrhnúť a vytvoriť predmety, ktoré by nám túto krízu pripomínali. Predmety, ktoré vyzerajú ako bežne súčasti našej domácnosti, no ich úlohou je podvedome nás upozorňovať na plynutie času, vyvolávať v nás pocit monotónnosti a samoty. Prežívaním týchto pocitov vieme lepšie porozumieť čo je ich príčinou a ako sa s nimi každý z nás vie vysporiadať. 

Projekt MONOTONE voľne nadväzuje na Plán B. V ňom sa Juraj zaoberám spomínanou krízou vnímania času a osamelosti dnešných dní. Ako pri Pláne B aj tu naše vnímanie času často závisí od zmien prostredia, v ktorom sa nachádzame a spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Absencia oboch môže zapríčiniť monotónne dni zlievajúce sa jeden do druhého, počas ktorých strácame aj sami seba. Projekt tvorí súbor predmetov, ktoré vyzerajú ako bežné súčasti našej domácnosti, no ich úlohou je podvedome nás upozorňovať na plynutie času,  vyvolávať v nás pocit monotónnosti a samoty. Prežívaním týchto pocitov vieme lepšie porozumieť tomu, čo je ich príčinou a ako sa s nimi každý z nás vie vysporiadať.

Ďalšími staršími projektami boli práce ANONYMATTENTION a SUPERHRDINA / IDENTITA V LIMITOCH SPOLOČNOSTI.

Východiskom práce Anonymattention je fakt, že žijeme v dobe plnej vnemov, čo vyvoláva podvedomú potrebu filtrácie a eliminácie. Táto situácia nás podnecuje na digitálnej/virtuálnej úrovni vynútiť si pozornosť, no zároveň zostať v anonymite. Nová vlna narcizmu nás vedie k väčšej izolácií pred sebou samým a okolitým svetom. 

Projekt Superhrdina sa Juraj rozhodol zamerať skôr na cestu k superhrdinstvu, než na superhrdinstvo samotné. Jurajovým cieľom bolo dosiahnuť pocit obmedzenia vlastným oblečením, ktoré nás núti neustále si uvedomovať samých seba a hlbšie skúmať naše reakcie na okolie a reakcie okolia na nás, a postupne z nás formovať superhrdinov vlastnej identity.

Všetky tieto projekt bol vypracované ako súčasť ateliérovej činnosti na Vysokej škole výtvarných umení na Katedre Dizajnu v Ateliéri experimentálneho dizajnu.

Okrem dizajnu sa Juraj venuje aj maľbe a hudbe. O tom síce hovorí menej, no cíti sa v týchto dvoch umeleckých sférach viac slobodný. 

Pod menom D3luge vznikla výstava Untitled Remains. Išlo o zbierku akrylových a akvarelových malieb a kresieb vytvorených od októbra 2022 do apríla 2023. Všetky umelecké diela vznikli v Gente v Belgicku na rôznych miestach, kde Juraja ovplyvnili skúsenosti a pocity, ktoré prichádzali s objavovaním a prispôsobovaním sa novému prostrediu.

„Svoju tvorbu využívam na ventiláciu a vyjadrenie svojich názorov a názorov na umenie, ale aj život vo všeobecnosti tak, ako ho vidím ja. Rád pracujem s rôznymi textúrami, kombináciou médií, uvoľnene, s jasnou a otvorenou mysľou. Začínam od takmer náhodných, podvedomých ťahov, tvarov a farieb. Od väčších objemov obrazového materiálu sa prepracujem k detailom, objavím významy v neporiadku, vedome vyhodnocujem a vyťahujem konkrétnejšie tvary a štruktúry a odkrývam viac z diela, ale aj to, ako moja myseľ vníma a reaguje.“ opisuje svoju umeleckú tvorbu Juraj.

Diela v kolekcii Untitled Remains pojednávajú a pracujú s pocitmi úzkosti, neistoty a odcudzenia, ktoré prichádzajú s príchodom na nové neznáme miesto, zisťovaním vecí a hľadaním vlastného miesta v spoločenských štruktúrach. Vyjadrenie týchto pocitov a ich štruktúrovanie Jurajovi pomáha dozvedieť sa viac o ich príčine, no zároveň vytvára niečo, na čo sa môžem spätne pozrieť a s odstupom posúdiť.Galéria