Novinky

Novinky

O nás

Našou najviditeľnejšou aktivitou je podujatie Urban Market, ktoré organizujeme 3-krát ročne a máme za sebou už 23 vydaní. Ďalšími aktivitami sú prezentačno-diskusné formáty a stretnutia ako Urban Art Session (stretnutia pri mestskom, subkultúrnom umení) , SINGULARCH (prezentácia mladej európskej architektonickej, urbanistickej a krajinnej tvorby) a pravidelná rubrika s názvom Čerstvé Ovocie_FM (prezentujúca tvorivých, umelecky a kultúrno-spoločensky aktívnych, mladých ľudí a projekty). Našim cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoslovenskej úrovni v oblasti kultúrny a umenia. Našim zámerom je prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, tvoriť, vzdelávať, sprostredkovať. Našou inšpiráciou je myšlienka kreatívneho priemyslu fungujúceho po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti. Podporujeme najmä umenie a kultúru nekomerčného charakteru. Vo projektoch vytvárame priestor pre prezentáciu a propagáciu mladých tvorivých ľudí, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl. Naším úmyslom je aj vytvorenie interakcie medzi návštevníkmi a umelcami. Dôraz pri projektoch kladieme najmä na originalitu, kvalitu, netradičnú formu, prepájanie žánrov, oblastí, a na potrebu experimentovať. Myslíme si, že kreatívni a tvoriví ľudia si zaslúžia priestor, kde by mohli prezentovať seba a svoju tvorbu. Našou ambíciou je ponúknuť im tento priestor a upozorniť na ľudí a projekty, ktoré stoja za to.

Partneri

Newsletter
Newsletter

ČERSTVÉ OVOCIE

Majerníkova 3008/16
841 05 Bratislava
IČO: 45734232
DIČ: 2023121298

info@cerstveovocie.sk

2021 © Čerstvé Ovocie, n.o. | Webdesign: Miša Chmelíčková | Code: Richard Mikúšek