Novinky

Kamila Valešová

Originálny prístup, ktorý dômyselným spôsobom reaguje na socio-politické témy

Dátum: 03.11.2020

Autor: Martin Brix

Je amatérska fotografka, rekreačná jazdkyňa na longboarde a začínajúca hubárka. Profesionálne ju ale radíme do oborov vizuálna komunikácia a grafický dizajn. „Socio-politickým témam by sme sa mali venovať a reagovať na ne, či je to diskusiou, plagátom alebo inou formou.“ Toto si nie len myslí, ale tak aj aktívne tvorí, mladá grafická dizajnérka, ktorá komunikuje príbehy a nápady prostredníctvom autentických obrázkov, či iných digitálnych vrstiev akými sú animované gify, či motion videá.

Verí v nadčasový dizajn, v harmóniu formy a funkcie, v otvorenú, úprimnú a čestnú komunikáciu a udržateľné riešenia. Kamila Valešová len nedávno ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre vizuálnej komunikácie. Tu končila svoje magisterské štúdium projektom Hyperzin. Ten sa venuje digitálnej evolúcii WWW a pozostáva z aplikácie a súboru zinov. Motiváciou bolo preskúmať možnosti dvoch charakterovo odlišných médií: tlačeného a digitálneho. Výber tlačeného média ako jedného z nosičov informácie nebol náhodný. Je pripomienkou tlačených médií, ktoré Web remedioval, popritom na ne v rôznych formách odkazuje. Základná línia Hyperzinov je vydávaná chronologicky, a každé číslo sa venuje určitému obdobiu, projekt má zároveň ambíciu sa rozširovať o rôzne témy. V ďalšom kritickom projekte s názvom Honest Package premýšľa o vizuálnych informáciách, ktoré nás obklopujú. Konkrétne balenie potravín. Napriek tomu, že jedlo hrá v našich životoch dôležitú úlohu, nie je spravodlivé, ako výrobcovia komunikujú prostredníctvom obalov so zákazníkom. Informácie sú často idealizované a skreslené. Preto vytvorila balíček s minimalistickým dizajnom, ktorého hlavným účelom je jasná komunikácia so zákazníkom. Úprimný obal – Honest Package.Galéria