Novinky

Jana Vaterková

Tvorba, ktorá vníma textil ako mnohotvárne médium

Dátum: 11.09.2023

Autor: Martin Brix

Po prijatí na štúdium smerovala jej cesta k textilu prirodzene a rozvíjala sa voľne. Vyrastajúc v limitovaných podmienkach hornej Oravy si vážila každú príležitosť, ktorú dostala a snažila sa z nej vyťažiť maximum. Tvorba Jany Vaterkovej sa zameriava na odevnú a textilnú tvorbu, kde pracuje prevažne s krajčírskymi technikami, ktoré sú dotvorené textilnými a remeselnými technikami. Využíva digitálne žakárové tkanie, tufting (forma všívania, medzinárodne označovaná ako „tufting“, je spôsob vnášania vlasového povrchu na podkladovú textíliu), strojové a ručné vyšívanie, pletenie a textilné manipulácie.

Jana Vaterková ukončila v roku 2022 magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Katedre textilnej tvorby. Počas školy absolvovala študijný pobyt v Poľsku u renomovaného textilného výtvarníka prof. Włodzimierza Cygana. Už počas štúdia začala budovať svoju osobnú značku. Vytvorila niekoľko autorských textílií do konkrétnych interiérov a realizovala autorské dizajny odevov na objednávku. Podieľala sa na mnohých výstavách a editoriáloch. Stala sa finalistkou Národnej ceny za dizajn 2021, získala druhé miesto v súťaži Fresh Fashion Contest powered by Tatra banka a stala sa finalistkou Diploma Selection, ktoré predstavuje v rámci Designbloku tvorbu najtalentovanejších európskych diplomantov v odbore produktového a módneho dizajnu.

Pre tvorbu Jany Vaterkovej je príznačná geometria, línia, práca s rôznymi odtieňmi jednej farby. Textil vníma ako mnohotvárne médium, pričom výsledný úžitkový predmet sa stáva umeleckým dielom. Cez kolekciu tapisérií, kobercov a odevov, ktoré sú zastúpené v jej textilnej tvorbe, sa snaží o pozdvihnutie autorského textilu. Jej realizácie sú charakteristické dôrazom na kvalitu vo výbere materiálu i pri remeselnom spracovaní. Autorka akcentuje nielen funkčnosť, ale aj variabilnosť predmetov, keďže za dôležitú považuje možnosť kombinovať a prispôsobovať jednotlivé prvky v rámci prostredia, podľa nálady užívateľa. Túto možnosť nachádza v rámci estetiky, technologického riešenia i viacúčelovej funkcie predmetu samotného. Výsledné realizácie v priestore odrážajú charakter architektúry a dotvárajú vzťah s užívateľom. Jana Vaterková často vytvára fúziu mnohých (autorských) štýlov, dizajn a umenie prepája v inštaláciách a prostrediach, do ktorých prizýva aj tvorcov iných médií.

Medzi Janine sólo projekty a kolekcie patria napríklad:

Fragmenty: Pohlcovaní rýchlym rytmom života a povinnosťami, túžime sa vymaniť z pocitu ktorý prežívame, hľadáme novú formu súžitia a harmónie s prostredím okolo nás. Je to návrat ku koreňom, do lona čistej prírody, ktorú chceme chrániť a užívať si jej plody bez devastácie. V krajine nachádzame spolunažívanie živočíchov, harmóniu farieb, pokoj, ticho a dynamiku zvuku. Je to miesto krásy, vyjadrenie dokonalosti. Objekty vychádzajú z fragmentov raja, prepájajú textilné techniky tuftingu, ručného farbenia vlny a prírodných vlákien, obtáčania, výšivky.

Puder: Geometria, línia, práca s rôznymi odtieňmi jednej farby odráža moju osobnosť, charakter architektúry a tvorí vzťah medzi užívateľom. Ambíciou ,,Pudru” je pozdvihnúť autorskú textíliu, cez kolekciu úžitkových predmetov, ktoré sú zastúpené v textilnej tvorbe prostredníctvom tapisérií, kobercov a odevov. Úžitkové predmety poukazujú na akosť vo výbere materiálu a na remeselné spracovanie. Variabilnosť nachádzam v rámci technologického riešenia a estetiky predmetu, ktorý sa dá prispôsobiť tak, aby sa dal rôzne kombinovať v rámci prostredia a podľa nálady užívateľa. Puder kladie dôraz na aktuálnosť, zdôrazňuje funkcionalizmus a vytvára fúziu mnohých autorských štýlov.

foto: Jana Budaiová

Intersecting: Kolekcia, ktorou Jana nadviazala na svoju diplomovú prácu z VŠVU Puder. Pozdvihuje v nej autorskú textíliu cez kolekciu úžitkových predmetov, ktoré sú zastúpené v textilnej tvorbe prostredníctvom tapisérií, kobercov a odevov. Úžitkové predmety poukazujú na akosť vo výbere materiálu a na remeselné spracovanie, sú navrhnuté tak, aby vytvárali symbiózu medzi priestorom a nositeľom. Kolekcia získala druhého miesto v rámci kategórie Fashion Design na Zlín Design Week-u 2023.

„Veľmi podarená kolekcia. Na Jane oceňujem jej presah a prepojenie ďalších dizajnových disciplín, nielen tých odevných, ako je textil a sklo. Zároveň si celá práca uchováva jednotnosť, jednoduchosť, myšlienku kvalitného dizajnu a remesla. Chápe odievanie ako jednu z mnohých zložiek, ktorá tvorí náš život, nepodceňuje ju, ale ani nepreceňuje.“ – Karolína Čechová, porotkyňa v sekcii Fashion Design | Zlín Design Week.

„Projekt má potenciál pre spolutvorivé a udržateľný rozvoj praxe, v ktorej je móda umiestnená do širšieho kontextu dizajnu.“ – Branko Popovic, porotca v sekcii Fashion Design | Zlín Design Week.

Medzi Janine projekty, ktoré vznikali v spolupráci patria napríklad:

Jana Vaterková za textil, v spolupráci s Nina Abramovičovou (šperk) a Kristínou Ligačovou (sklo) vytvorili projekt, ktorý vychádza zo slova „stolovať“, ktorého význam definujeme ako 1) jesť pri prestretom stole a 2) hostiť, hodovať. Autorky Vám chcú prestrieť bohatý stôl unikaným autorským dizajnom, ktorý vedie k úvahám o trvalej udržateľnosti a potrebe prieniku autorského dizajnu do nášho životného prostredia. Projekt, ktorý dáva možnosť spoznať skutočnú hodnotu autorského dizajnu, jeho jedinečnosť prostredníctvom remeselného spracovania a výtvarného prejavu. Mladé dizajnérky pozývajú ochutnať ich dizajn v podobe inštalácie úžitkových predmetov (skla, šperku a textilu) a zažiť s nimi nový vánok. 

My dizajnéri nie sme stroje. Kreativita u nás niekedy ako by nepoznala vyčerpanie. Inšpiráciu vieme nájsť aj v malých všedných veciach. Ale sa tu ešte mnohé iné silné aspekty, vďaka čomu nemôžeme vytvárať zakaždým stále nové veci a tie nás silno ovplyvňujú v našich životoch. Častokrát vznikne nová úžasná vec, ktorá tým že už vznikla splnila svoj účel a rovno aj zanikla. Očakáva sa niečo nové, alebo je potrebné prejsť na nový projekt. Dnešný svet je presýtený, máme veľké nároky, chceme viac. Ako máme byť udržateľní? Čim ďalším budeme originálni či kreatívni? A hlavne vydržíme byť aj naďalej silný? Musíme teda reagovať kreativitou, ktorá disponuje bezodným dnom nápadov a vieme tieto veci pretransformovať novým vizuálnym zážitkom a možnosťami prezentácie. V spoločnom projekte „inštalácie stolovania“ nadväzujeme na seba, na svoje práce, spájame sa, transformujeme.“

Ďalšou spoluprácou vznikla inštalácia úžitkových predmetov pozostávajúca z textilu (koberca a odevu), šperku a vizuálnej fotografie. Prepojila umelecké médiá v jedno komplexné umelecké dielo a spájala tvorkyne Janu Vaterkovú (textil), Ninu Abramovičovú (šperk) a Kvet Nguyen (fotografia). Inštalácia je pomenovaná „ôda“ a vychádza zo spojenia slova óda (druh oslavnej piesne, oslavným spôsobom sa vyjadruje o nejakej téme – radosť, sloboda, mladosť, príroda, národ) a písmenka ô (ľubozvučné písmenko, ktoré prezentuje hravosť). Ôda je radosť prostredníctvom hry – spracovania materiálu a kompozície úžitkových predmetov.

Architektúra, geometria, línia, práca s rôznymi odtieňmi jednej farby odráža spoločný charakter tvorby Jany Vaterkovej (textilný dizajn), Petry Kubíkovej (odevný dizajn) a Kristíny Ligačovej (dizajn skla). Spájajú sa, nadväzujú na seba, transformujú sa v spoločnej inštalácii úžitkových predmetov, ktorá vytvára silný ženský dizajn a sofistikovaný umelecký výraz.

Jana Vaterková, za svoju tvorbu, získala nomináciu v súťaži Best Fashion Talent. Best Fashion Talent spoločne vyhlasujú organizácia Slovak Fashion Council a módne podujatie Fashion LIVE! Po dôkladnom hodnotení vybrala porota zložená z profesionálov, pedagógov a zástupcov médií  3 finalistky, ktoré budú mať tú česť predstaviť svoje kolekcie na catwalk show počas Fashion LIVE! v Slovenskej národnej galérii v dňoch 13. – 15.10.2023. Okrem Jany sa do výberu dostali aj Zuzana Vrábeľová a Karin Elízová.

Dizajnérka s výrazným dôrazom na geometriu, línie a odtiene jednej farby Jana Vaterková, zameriava svoju prácu na textilnú a odevnú tvorbu, kde textil vníma ako umelecké dielo. Svojím remeselným spracovaním a výberom kvalitných materiálov sa snaží dosiahnuť vysokú úroveň realizácií. Vytvára variabilné predmety, ktoré možno kombinovať a prispôsobovať prostrediu a nálade užívateľa. Jej dizajn odráža estetiku, technologické riešenia a viacúčelovú funkciu predmetov. Jane Vaterková sa snaží inšpirovať svojou rodinou Oravou, kde sa textíliie objavujú v nečakaných priestoroch v rámci dekorácii a funkčnosti.

„Hoci Jane pôsobí sebaisto, chvíľami sa zdá, že sa zdráha vyjadriť svoje skutočné pocity. Rezervovaná mi príde napokon aj jej tvorba. Keď sa v miestnosti ateliéru ocitne štender s kolekciou Puder, nič na mňa nekričí. Naopak, vyzýva k interakcii. Z kolekcie je na prvý pohľad cítiť pokročilejšia vnútorná logika, v rámci ktorej Jane manipuluje so strihom: kabátom sa dajú odňať oba rukávy a navrch patrí kapucňa. V inom zvrchníku, ktorý pripomína parku určenú na tenisové ihrisko, zase autorka strieda materiály. Tak, aby originálny strih fungoval. Spodná časť má byť ťažšia a v záhyboch sa správne prevesovať. Každý z modelov stavia od nuly. Jane je dizajnérka, ktorá netúži vytvárať iba pominuteľné nálady, chce odev priraďovať k ďalším súvislostiam. Túžba po vytvorení kontextuálneho diela je pritom cítiť aj z fotografií, ktoré vznikli sprievodne ku kolekcii: tu a tam na nich môžete vidieť sklenený objekt. Samotnou súčasťou sú potom aj textilné solitéry, ktoré môžu byť ako pelerínou, dekou, či na stene zaveseným textilným obrazom. Jane chce čerpať čo najviac z architektúry, fotografie aj produktového designu. Jej prístup je hĺbavý a pripomína vlnu intelektuálnej módy z rokov 2010 až 2015 – z toho obdobia má, mimochodom, rada aj tvorbu značky Jil Sander (a ja tajne tipujem, že aj Rafa Simonsa). Drásavé prostredie sociálnych sietí nie je nič pre ňu. Zakladá si na tom, že nie je (a nechce byť) virálna, o to väčšiu úľavu tým ale porote prináša.“ – Jan Boublík pre VOUGE.

Jana Vaterková prináša tvorbu, ktorá vníma textil ako mnohotvárne médium. Skrášľuje priestor a nositeľa, nakoľko Janina filozofia tkvie v tom, aby sa výsledný úžitkový predmet stal aj umeleckým dielom. Dbá na kvalitnú remeselnú prácu a originálnosť prevedenia materiálu použitím textilných techník. Dizajn prepája s voľným umením v inštaláciách a prostrediach, do ktorých prizýva aj umelcov iných odborov. Galéria