Novinky

Katarína Pozorová

Rada abstrahuje hmotu skla na úplný základ, aby docielila čisté geometrické tvary

Dátum: 23.01.2023

Autor: Martin Brix

Katarína Pozorová už v detstve inklinovala skôr k športu ako k umeniu. V detstve jazdila na koni či hrávala basketbal. Ale k umeniu nemala ďaleko. Ešte predtým, ako sa z nej stala dizajnérka skla, hrávala profesionálne volejbal a veľa sa venovala športu. Na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave ukončila magisterské štúdium v roku 2010. Volejbal Katarínu zavial do Švajčiarska, kde niekoľko rokov žila. Tam okrem volejbalových zápasov začala pracovať vo vydavateľstve a kníhkupectve. Ilustrovala niekoľko detských kníh a bola čoraz viac v kontakte s umením. Po príchode na Slovensko začala študovať Ateliér skla na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnila sa niekoľkých medzinárodných sklárskych sympózií, napríklad v slovenských Lednických Rovniach, v poľskom Wroclawe alebo v českom Anníne.

Výučba v ateliéri Sklo reaguje na aktuálne dianie v oblasti sklárskeho úžitkového sklárskeho umenia a dizajnu, opiera sa o poznatky z histórie odboru. Je prispôsobená individuálnym požiadavkám konkrétnych študentov. Je flexibilná, aby študentov neobmedzovala, ale aby im naopak pomohla pri hľadaní ich vlastného umeleckého štýlu. Ateliér sklo pod vedením doc. Mgr. art. Patrik Illo formoval tvorbu Kataríny Pozorovej.

Katarína Pozorová pracuje s taveným sklom, ktoré kombinuje s betónom. Všíma si kontrasty materiálových štruktúr, pracuje s napätím, ktoré vzniká medzi zdanlivo prázdnym priestorom, naplneným len priehľadnou hmotou a plným objemom. Striedmosť tvaroslovia, niekedy vyvažuje dynamickosťou kompozície. Výsledkom sú sofistikované objekty so symbolickým posolstvom a estetickým potenciálom.

Oblade je Katarínin študentský projekt, v ktorom ju prvé premýšľanie o téme viedlo k otázke, s akým produktom môže konkurovať dnešnému relatívne dobrému a ľahko dostupnému dizajnu ako je IKEA a pod., prípadne sklárskym alebo iným dizajnovým firmám, obchodom, ktoré profitujú prevažne z veľkej produkcie s nižším nákladom. Katarína dospela k záveru, že možnou cestou je zamerať sa na tvorbu produktu s vyššou obtiažnosťou výroby, skúsiť aj veľkosti a tvary, ktoré nie sú práve pre komplikovanosť výroby a vyššiu cenu úplne bežné. Hľadala tvar, ktorý je zaujímavý a môže fungovať aj sám o sebe ako objekt, ale zároveň spĺňa svojou funkčnosťou aj parametre úžitkového predmetu – v tomto prípade vázy. Ťažiskom zostáva však tvar, nie funkčnosť a materiál s jeho jedinečnými vlastnosťami a správaním. Oblade jej minimalistický dizajn. Je oslavou jednoduchého tvaru a čistých línií a jej veľkosť (40×40 cm) necháva vyznieť hmotu skla. Ploský oblý tvar podporuje dramatickosť a napätie v materiáli. Strohosť tvarového funkcionalizmu zjemňuje jemné organické zaoblenie určené do moderných interiérov, pre milovníkov priestoru a jedoduchosti v bývaní. Ako umelecký dizajnový doplnok je oslavou priestoru.

Sklo je zvláštna priehľadná hmota, ktorá je touto zvláštnosťou vlastne tak trochu iluzívna. Ako vyjadrovací prostriedok je ale príťažlivá pre mnoho výtvarníkov. V českej histórii má veľmi hlboké korene, predovšetkým v tvorbe úžitkového skla. Niet preto divu, že sa u našich západných susedov etablovala aj súťaž pre začínajúcich sklárov a teší sa dnes takej sláve, že sa prezýva „Oscar pre mladých sklárov“. Nesie meno po Stanislavovi Libenskom, svetovej sklárskej legende a autorovi fascinujúcich výtvarných diel. Osobnosti, ktorá stála v polovici 20. storočia pri počiatkoch poňatia skla ako materiálu zo sféry voľného umenia. V roku 2022 si Zvláštnu cenu poroty súťaže Stanislav Libenský Award odniesla Katarína Pozorová za dielo Vzťahy medzi hmotami (Relationships of Matter). Katarína vo svojej práci skúma konfrontácie skla a betónu. Či spolu komunikujú, či sa dopĺňajú alebo obmedzujú. Je to stret krehkosti a sily, svetla a temnoty?… Sklo prináša svetlo do betónu a svetlo dodáva jemnosť, nádej, ľahkosť, dodáva hĺbku. Necháva na divákovi, aby tieto javy pozoroval a uvažoval o podstate hmoty. Kontemplovať podstatu. Každý objekt funguje aj samostatne. Relationships of Matter v sebe spája vo forme tavené brúsené sklo s betónom. Sklo je materiál, ktorý je sám o sebe krásny a fascinujúci. Svojím zásahom sa mu snaží „ublížiť“ čo najmenej. Objekt formuje z hmoty len nastavením jednoduchého geometrického tvaru, zredukovaného na jeho podstatu. Pri svetle vyniká jedinečnosť skla. Betón je technický, brutálny materiál, na prvý pohľad šedá nevábna hmota. Kontrastuje s podmanivým sklom, no napriek tomu ponúka oveľa viac. Bez hĺbky je opakom skla. Betón je plnosť. 

V projekte Forma sa Katarína spojila s ďalšou dizajnérkou skla Kristínou Ligačovou. Forma v sebe spája architektúru, priestor, líniu a geometrickú formu, ktorá odráža ich spoločný výtvarný charakter. Ich hlavný materiál je sklo, ktorý formujú kovovými formami. Organické sklo dostáva jasnú geometrickú formu s organickou štruktúrou. Túto štruktúru vyzdvihujú ako charakter prirodzeného dekoru. Spájajú sa, nadväzujú na seba, transformujú priestor a vytvárajú sofistikovanú spoločnú inštaláciu úžitkovými predmetmi, vázami a svietidlami. Snažia sa priblížiť krásu skla, slovenského dizajnu a udržateľnosti použitím stálych kovových foriem.

Katarína Pozorová a Kristína Ligačová: Forma | foto Ľubo Baran

Posledným Kataríniným projektom bola spolupráca s rôznymi autormi a autorkami. Pod vedením doc. Mgr. Art. Pala Macha prebiehali dva medziodborové workshopy v spolupráci s Glassbor CZ v Novom Bore. Projekt Revive! Lithyalin je zameraný na revitalizáciu raritných a náročných sklárskych technológií v dizajnérskej a vizuálnej tvorbe súčasných autorov. S touto historickou technológiou autori experimentovali kombináciou tradičného a autorského prístupu a hľadali novú estetiku prenesenú do vizuality súčasného produktového dizajnu. Workshopu sa zúčastnili Žofia Dubová, Zuzana Gállyová, Lucia Kupcová, Dávid Kurinec, Kristína Ligačová, Palo Macho, Katarína Pozorová, Pavla Pšenicová, Jakub Sojka a Anna Zbořilová.Galéria