Novinky

Kristína Uličná

Grafický dizajn ako remeslo reagujúce na rôzne zadania

Dátum: 28.11.2022

Autor: Martin Brix

Nebola to cesta zložitá, keďže už odmalička inklinovala k umeniu. Napriek tomu, že veľmi chcela a aj sa veľmi snažila, klasické školské predmety jej moc nešli. Kreslenie bolo únikom do jej vlastného bezpečného sveta. Hneď po základnej škole sa dostala na umeleckú školu do Košíc, na školu úžitkového výtvarníctva, odbor propagačná grafika (dnes Škola umeleckého priemyslu Košice). Po stredne škole v grafickom dizajne pokračuje a úspešne zvláda príjmačky na VŠVU. V Bratislave začína študovať odbor vizuálnej komunikácie. Počas štúdia si odbehla aj na študijny pobyt do Bologne v Taliansku na akadémiu výtvarného umenia Accademia di Belle Arti di Bologna. Tento pobyt bol pre Kristínu úžasnou skúsenosťou. Po čase sa vracia spať na Slovensko aby si dokončila magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na katedre Vizuálnej komunikácia v ateliéry Typolab u vedúceho doc. Mgr. art. Pavol Bálik, ArtD..

Ateliér aktívne podnecuje k diskusii a úvahám. Poskytuje kontext založený na rozširovaní vedomostí z najaktuálnejších teórií humanitných vied. Je zameraný na osobnostný rozvoj, autonómny a zvedavý prístup k dizajnu pri riešení komplexnejších projektov (návrh písmovej rodiny, experimentálna typografia, atď.), kde je študent motivovaný riešiť otázky súvisiace s analyzovaným obsahom a je aktívne povzbudzovaný vytvoriť si k nemu svoj vlastný postoj. Konzultácie ho naučia zaujať kritický prístup a prevziať zodpovednosť za zvolené východiská, medzitým mu pomáhajú dať podobu svojim predstavám. Magisterský výukový program si kladie za cieľ vychovávať takých absolventov, ktorí môžu prispieť k rozvoju v odbore dizajnu písma a typografie, a sú pripravení využiť svoju prácu a naučené poznatky tak, aby sa aktívne zapájali do verejnej debaty, zaujímali vyhranené prístupy k rôznym médiám, v ktorých sa budú vyjadrovať svojim vlastným vizuálnym jazykom.

Tieto všetky skúsenosti sa odzrkadlili na tvorbe čerstvej absolventky a dnes už grafickej dizajnérky Kristíny Uličnej. Kristína sa hneď po škole prihlásila na stáž v rámci programu Erasmus+. Opäť úspešný krok a preto dnes pracuje v švédskom Štokholme v grafickom ateliéry Bedow. Tu spolupracuje hlavne na brandigu a identitách (hlavne vo forme skíc) pre rôznych klientov. V tvorbe, ktorou sa zaoberala ešte počas štúdia, ale aj v neskoršej vlastnej tvorbe, sú to skôr knižky, ilustrácie a typografia.

Kristínu inšpiruje hlavne fotografia a v súčasnosti aj maľba. Spolupracuje s fotografkou Kvet Nguyen. V spolupráci s Kvet (hlavná autorka) vzniklo viacero projektov. Jedným z nich je publikácia „Je kraj sveta miesto, z ktorého možno hovoriť k svetu?“. Publikácia je zhrnutie rodinného príbehu hlavnej autorky; o migrácii a následnej integrácii v slovenskom prostredí. Text zahŕňa autobiografické a aj retrospektívne momenty najmä z obdobia detstva, spomienky, ktoré s autorkou zdieľali jej rodičia a aj eseje, kde sa zamýšľa nad problematikou inakosti, ktorú vníma od útleho veku na Slovensku. Komplexnosť odzrkadlila spoluautorka Kristína Uličná v dizajne publikácie.

V rovnakom tandeme vznikol projekt ADP – kritika stavu internátnych domčekov, z ktorého vznikla kniha ADP, ktorá bola finalistom na Národnej cene za dizajn v roku 2018. V roku 2022 v kategórii Študentský dizajn vyhrala so svojím diplomantským projektom. Ocenenie Národnej ceny za komunikačný dizajn 2022 získala publikácia Štúdia štúdií, ktorá čitateľovi ponúka možnosť nazrieť do hláv grafických dizajnérov a pochopiť ich zmýšľanie, ako uvažujú počas tvorivého procesu a kým sú. Kniha má pomôcť študentom nasmerovať ich budúcu prax v grafickom dizajne, obsahuje rozhovory so solitérnymi dizajnérmi, grafickými štúdiami a reklamnými agentúrami na Slovensku.

Štúdia štúdií.

Jedným z hlavných dôvodov prečo si Kristína vybrala práve túto tému bolo, že ona samotná ako aj jej spolužiaci práve v tom období končili magisterské štúdium. Teraz po škole sa musia rozhodnúť, čo budú robiť v budúcnosti, aký typ grafického dizajnu si vyberú. Veľa študentov nevie, čo presne chce po škole robiť a táto kniha im má pomôcť nasmerovať ich budúcu prax v grafickom dizajne. Štúdia štúdií obsahuje rozhovory so solitérnymi dizajnérmi, grafickými štúdiami a reklamnými agentúrami na Slovensku. V rozhovoroch sa Kristína dizajnérov pýtala otázky ako: Je možné uživiť sa len kultúrnym sektorom? Je lepšie pracovať v tíme alebo sám? Koľko hodín venujú práci týždenne? Majú nejaké rady alebo pravidlá, ktoré im pomáhajú počas práce? Akú hudbu počúvajú na pracovisku?

ŠŠ (Štúdia štúdii) sa skladá z troch častí. Prvou časťou je písomná časť diplomovej práce, v druhej sú rozhovory s dizajnérmi a v tretej môže čitateľ vidieť ich prostredie, v ktorom pracujú každý deň. Niektorí pracujú zo štúdia alebo aj z kuchyne či spálne. Kniha sa opiera o štúdiovo-kancelársky charakter, preto sa Kristína rozhodla pre jej obálku využiť farebnú fóliu a plastovú hrebeňovú väzbu. Jej formát vychádza zo zloženej A4, ktorý je zvyčajne ako prvý na každom pracovnom stole dizajnéra. ŠŠ má minimalistický layout, kde používa iba jeden rez písma. Vnútro obsahuje rôzne veľkosti a druhy papierov. V knihe sú predelové strany vytvorené formou infografík so štatistikami, ktoré vyplynuli z rozhovorov. Vizuály prác dizajnérov sú v knihe umiestnené ľubovoľne, nenadväzujú na rozhovory. Cieľom bolo, aby ŠŠ nepôsobila ako promo dizajnérov a zároveň mal čitateľ možnosť knihu čítať aj iným spôsobom než len sporadicky rozhovor za rozhovorom. Takto sa z knihy stal aj vzorkovník grafického dizajnu na Slovensku za posledné roky.

„Zozbieravanie materiálu pre knihu nie je vôbec jednoduché a treba v tom mať od začiatku systém. Počas práce ma prekvapilo, že sú aj dizajnéri, ktorí vám dajú rozhovor, ale nechcú sa prezentovať svojimi prácami a dokonca nevyužívajú ani žiadnu online platformu na prezentáciu. Ak chceli niektorí dizajnéri niečo urobiť, čo doteraz neurobili tak to bolo práve online portfólio, ktoré nemajú a fungujú len na základe referencií klientov. Myslím si, že najlepšie, čo môže študent alebo začínajúci dizajnér urobiť, je vyskúšať si rôzne druhy praxe grafického dizajnu. Všade sa naučí niečo nové, čo môže aplikovať následne vo svojej práci.“ zhrňuje Kristína na záver svojho popisu k publikácii Štúdia štúdii.Galéria