Novinky

ZELINA WORLD / Alex Zelina

Rastlinné svety ako veľmi živé umelecké médium, ktoré dokáže rozprávať

Dátum: 22.12.2020

Autor: Martin Brix

Maľuje predovšetkým obrazy podľa fotografií detí. Redukovaním ich tvárí na nejasný znak dokáže pri prepise na plátno najvýraznejším spôsobom spochybniť ich čistotu a nevinnosť. Mnohé z nich vyzerajú ako rozpité novinové fotografie. Oznam hľadaného dieťaťa? Atmosféra detstva strateného v čase? Zobrazeným i nezobrazeným tak len potvrdzuje svoje neustále balansovanie na hranici reality a fikcie.

V rokoch 2004 – 2008 študoval na Združenej strednej škole scénického výtvarníctva. V roku 2009 nastúpil ako študent na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedru maľby a iných médií do „štvrtého ateliéru“ pod vedením Prof. Ivana Csudaia. Popri VŠVU sa začal venovať video-artu, v ktorom získal niekoľko medzinárodných ocenení a účasť na najprestížnejších súťažiach v USA, Japonsku, Berlíne, či Francúzsku. Neskôr svoje skúsenosti spojil a začal sa venovať video-artu v divadle. Najmä s pohybovým divadlom Debris Company, s ktorými vytvoril diela ako: WOW !, Epic alebo Job. S VJ-ingom a 3D mappingom naplno pracoval v štúdiu Akasha Visualstation. Alex Zelina je výtvarník s originálnym štýlom. Avšak už niekoľko rokov s nadšením vykonáva ďalšiu tvorivú činnosť, ktorú má aj predurčenú v mene – Alex sa zaľúbil do tvorby rastlinných terárií, ktoré nazval zelené svety a pod názvom Zelina si podmaňujú čoraz viac ľudí. Svoje rastlinné mikrosvety povyšuje na umelecké diela. Zelina je svet rastlinného dizajnu, v ktorom vytvára od malých diorám až po veľké galerijne inštalácie, ako je jeho posledná práca Glitch. Jeho rastlinné svety sú špecifické tým, že do nich vkladá rôzne postavičky a výjavy, ktoré vytvárajú príbehy. Galéria