Novinky

Rastlinné svety ako veľmi živé umelecké médium, ktoré dokáže rozprávať

Maľuje predovšetkým obrazy podľa fotografií detí. Redukovaním ich tvárí na nejasný znak dokáže pri prepise na plátno najvýraznejším spôsobom spochybniť ich čistotu a nevinnosť. Mnohé z nich vyzerajú ako rozpité novinové fotografie. Oznam hľadaného dieťaťa? Atmosféra detstva strateného v čase? Zobrazeným i nezobrazeným tak len potvrdzuje svoje neustále balansovanie na hranici reality a fikcie.

V rokoch 2004 – 2008 študoval na Združenej strednej škole scénického výtvarníctva. V roku 2009 nastúpil ako študent na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na katedru maľby a iných médií do „štvrtého ateliéru“ pod vedením Prof. Ivana Csudaia. Popri VŠVU sa začal venovať video-artu, v ktorom získal niekoľko medzinárodných ocenení a účasť na najprestížnejších súťažiach v USA, Japonsku, Berlíne, či Francúzsku. Neskôr svoje skúsenosti spojil a začal sa venovať video-artu v divadle. Najmä s pohybovým divadlom Debris Company, s ktorými vytvoril diela ako: WOW !, Epic alebo Job. S VJ-ingom a 3D mappingom naplno pracoval v štúdiu Akasha Visualstation. Alex Zelina je výtvarník s originálnym štýlom. Avšak už niekoľko rokov s nadšením vykonáva ďalšiu tvorivú činnosť, ktorú má aj predurčenú v mene – Alex sa zaľúbil do tvorby rastlinných terárií, ktoré nazval zelené svety a pod názvom Zelina si podmaňujú čoraz viac ľudí. Svoje rastlinné mikrosvety povyšuje na umelecké diela. Zelina je svet rastlinného dizajnu, v ktorom vytvára od malých diorám až po veľké galerijne inštalácie, ako je jeho posledná práca Glitch. Jeho rastlinné svety sú špecifické tým, že do nich vkladá rôzne postavičky a výjavy, ktoré vytvárajú príbehy. 

Dátum: 22.12.2020

Autor: Martin Brix

Galéria