Novinky

Urban Market 2024 (Spring Edition)

Urban Market: Čaká nás šiesta edícia na Fakulte architektúry a dizajnu

Dátum: 24.05.2024

Autor: Martin Brix

Teploty stúpajú, vrabce čvirikajú, je čas na jarnú edíciu! Urban Market sa po 5 rokoch vracia na pôdu Fakulty architektúry a dizajnu. Prehliadku autorského lokálneho dizajnu a tvorby aj tentokrát doplní bohatý program pre deti a dospelých a Urban Food Park – to všetko na priľahlom Námestí slobody pri ikonickej fontáne.

Jarná edícia bude zároveň spojená s 15. ročníkom festivalu DAAD (Dni architektúry a dizajnu), ktorý každoročne mapuje a prezentuje to najlepšie, čo sa v danej oblasti deje na domácej a zahraničnej scéne.

Bude to jedna veľká oslava dizajnu, umenia, architektúry, tvorivosti a rozmanitosti.

KEDY? 31. 05. – 02. 06. 2024
KDE? Fakulta architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19, Bratislava

OTVÁRACIE HODINY:
31.05. | PIATOK: 16:00 – 22:00 (market otvorený do 20:00)
01.06. | SOBOTA: 10:00 – 22:00 (market otvorený do 20:00)
02.05. | NEDEĽA: 10:00 – 18:00

VSTUPNÉ
Permanentka na 3 dni: 6€  – v predpredaji TU.
Vstupné na 1 deň: 3€ – v predaji na mieste.
Deti do 6 rokov, seniori a ZŤP majú vstup zadarmo.

Vstupné ide na verejnú zbierku na podporu aktivít neziskovej organizácie Čerstvé Ovocie s názvom „Urban Market 2024 (Spring Edition)“ pod registračným číslom 101-2024-393943.

Vstupom na podujatie Urban Market vyjadrujete SÚHLAS s vyhotovovaním obrazového a zvukového záznamu a prípadným zverejnením vašej osoby na informačných kanáloch propagujúcich aktivity podujatia Urban Market. V prípade výhrad kontaktujte info@urbanmarket.sk.

Vstup na vlastné nebezpečie.

SPRIEVODNÝ PROGRAM – klikni TU.
ZOZNAM PREDAJCOV – klikni TU.

TÉMA EDÍCIE: ROZMANITOSŤ

Ak má človek prežiť, musí sa naučiť mať radosť zo základných rozdielov medzi ľuďmi a kultúrami. Naučí sa, že rozdiely v názoroch a postojoch sú potešením, súčasťou vzrušujúcej rozmanitosti života, a nie niečím, čoho sa treba obávať.“ – Gene Roddenberry (scenárista, producent a tvorca Star Treku)

Žijeme vo svete rozmanitosti – vidieť ju v prírode, aj v kultúrnej spoločnosti. Je tu s nami odjakživa. Je to dedičstvo, ktoré si v sebe nesieme a predávame ďalším generáciám. Je v nás zakorenená a je vzrušujúce ju spoznávať. Rozmanitosť otvára dvere tvorivosti, nabáda k spolupráci, novým nápadom a inováciám. Je nekonečnou inšpiráciou, ktorá nás posúva a robí tento svet lepším.

Urban Market je už od svojho vzniku oslavou rozmanitosti. Za posledných 14 rokov sme prezentovali stovky dizajnérok a dizajnérov – každá a každý z nich bol v niečom iný. Či už osobnosťou alebo formou tvorby. Jedno ale mali spoločné. Vďaka ich inakosti a rozdielnemu pohľadu na svet vytvorili neopakovateľný lokálny dizajn. 

Svet je pestrý a farebný, a rozmanitosť v ňom hrá zásadnú úlohu – potvrdzuje totiž našu jedinečnosť. V rámci jarnej edície by sme chceli poukázať na jej dôležitosť. Nezatvárajme pred ňou oči, nebojujme proti nej, ukážme spolu, že je potrebná a nevyhnutná. Lebo keď sa proti nej predsa len rozhodneme bojovať, budeme bojovať jedine proti sebe.

MIESTO KONANIA: FAKLUTA ARCHITEKTÚRY A DIZAJNU STU

Budova fakulty vznikla podľa návrhu architekta Emila Belluša, ktorý sa tiež v mnohom zaslúžil o založenie architektonického vzdelávania na Slovensku. Emil Belluš budovu projektoval v rokoch 1946 až 1951, realizácia projektu sa uskutočnila v rokoch 1948 až 1953. Pôvodne slúžila ako Pavilón teoretických ústavov a boli tu priestory na výučbu fyziky, matematiky a architektúry. Sídlom výlučne Fakulty architektúry sa budova stala v deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. 

Z architektonického hľadiska sú na budove zreteľné tradicionálne tendencie z polovice storočia, aj keď jej priečelia sú prosté, bez ozdôb a badať tu funkcionalistické motívy. Dispozícia je symetrická, s centrálnou veľkou halou a dvoma schodiskami. Spolu s viacerými ďalšími vnútornými detailami tak pripomína okolité barokové paláce. Hoci budova nemá takmer žiadne ozdobné prvky, v pravom krídle nájdeme na parteri sériu realistických reliéfov. Tie sa však do projektu dostali až počas realizácie v roku 1949. Budova bola tiež vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Fakulta architektúry a dizajnu STU svojím širokým pôsobením šíri kultúrno-spoločenskú osvetu v oblasti architektúry a urbanizmu aj mimo Slovenskej technickej univerzity. Je gestorom a iniciátorom konferencií, sympózií, seminárov a tvorivých a odborných stretnutí na rôznych úrovniach v celoštátnom i medzinárodnom meradle. Podieľa sa na zvyšovaní úrovne výtvarno-estetického vedomia verejnosti v oblasti architektúry, urbanizmu a dizajn

Budova fakulty sídli na Námestí slobody, ktorému dominuje jedna z najväčších fontán na Slovensku. Fontána Družba bola postavená v roku 1979 až 1980. Má priemer 45 metrov a jej centrálna plastika v tvare lipového kvetu váži 12 ton. Pre zlý technický stav bola v roku 2007 vypustená a počas ďalších rokov chátrala. 

Voda sa do nej vrátila až po 16 rokoch, kedy sa spolu s okolitým námestím dočkala komplexnej obnovy. Po štyroch dekádach sa vyčistil lipový kvet, pribudli nové trysky, debarierizovali sa pôvodné kaskádové bazény a zmodernizovala sa strojovňa. Rekonštrukcia priniesla aj veľkú zmenu – po novom je do fontány možné bezpečne vstúpiť a schladiť sa. 

S vodou sa tak do nej vrátil aj život – ikonická fontána sa veľmi sa rýchlo stala obľúbeným miestom trávenia voľného času nielen obyvateľov, ale aj návštevníkov hlavného mesta.

PARTNERI PODUJATIA

Záštitu nad podujatím prevzal Matúš Vallo – primátor hlavného mesta SR Bratislavy.

V spolupráci s:

 • Fakulta architektúry a dizajnu STU
 • Dni architektúry a dizajnu

Partner programu pre celú rodinu:

 • Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
 • Bratislava
 • BVS – Bratislavská vodárenská spoločnosť
 • OLO – Odvoz a likvidácia odpadu
 • KOLO
 • Metropolitný inštitút Bratislavy
 • Mesto pre deti
 • Základná umelecká škola Jozefa Kresánka

Partner pre podporu lokálneho podnikania:

 • ČSOB – Československá obchodná banka

S finančnou podporou:

 • Staré mesto

Partneri:

 • Inviton
 • Ploom

Mediálni partneri:

 • Rádio_FM
 • Citylife.sk
 • Bratislavské noviny

Predpredaj:

 • GoOut

Galéria