Novinky

Viktor Kováč

Túžba vytvárať multimediálne diela a zážitky, prezentujúce vlastnú digitálnu tvorbu v kontraste s tvorbou remeselnou

Dátum: 22.06.2021

Autor: Martin Brix

Už na strednej umeleckej škole sa začal venovať grafickému dizajnu. Avšak už počas stredoškolského štúdia cítil, že potrebuje zmenu a nové perspektívy a tak sa rozhodol vyskúšať niečo úplne odlišné. K štúdiu a tvorbe šperku sa dostal skrz fascináciu k tomuto médiu a alchýmii jeho výroby. Neskôr zistil, že ho tento proces až tak nenapĺňa a začal sa viac zaujímať o digitálne média a audio-vizuálnu tvorbu. Aj preto vznikla kombinácia online priestoru, digitálnych médií a remeselného šperku, ktorá vyústila do jeho vlastného konceptu, takzvaného „digitálneho šperku“. Tvorba, ktorou sa prezentuje Viktor Kováč, je súhrnom jeho dlhoročného pôsobenia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Autorský prístup Viktora Kováča sa v priebehu štúdia menil. Jeho tvorbu by sme mohli rozdeliť na 3 obdobia, ktoré definujú vzniknuté práce. Prvé obdobie, ktoré opisuje jeho začiatočné roky pôsobenia v ateliéri Šperk sa opiera o zlatnícke remeslo. V týchto prácach ide o realizáciu vopred určeného zadania, ktoré mu udelili pedagógovia. V druhom období, v približnej polovici Viktorovho štúdia, dominuje kresba. Zadania semestrálnych prác si začína vytvárať sám. Postupne opúšťa zlatnícke remeslo, v ktorom nenašiel zaľúbenie a ako primárny nástroj v tvorbe začína používať počítač a softvér, 3D tlačiareň, laser, lentikulárnu tlač. Tretím obdobím, ktoré definuje jeho magisterské štúdium, je obdobie digitálno-remeselné. Začína pracovať na vlastnom autorskom koncepte. Posúva šperk do digitálnej podoby, digitalizuje toto médium. Pracuje s rozšírenou a virtuálnou realitou. Tvorí aplikácie pre Android a Oculus Quest. Remeselnú časť práce definujú realizácie jeho priateľky Soni Kóňovej, ktorá vytvára prepracované krížikové výšivky, ktoré dáva do kontrastu s digitálnou tvorbu. Krížik na výšivke prirovnáva k pixelu na obrazovke.

Keď to zhrnieme, tak Viktor Kováč sa počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri šperk zaoberal hľadaním svojho autorského tvorivého prístupu. Kresby leptal do kovu, pracoval s textilnou výšivkou, laserom alebo 3D tlačou, ktorá ho oslovila a opakovane ju vyhľadáva dodnes. Jeho fascinácia virtuálnou a rozšírenou realitou ho podnietila do tvorby autorského konceptu; „virtuálny šperk“, v ktorom uvažuje o potenciáli digitalizovaného média šperku v prostredí videohier a sociálnych sietí v rozhraní virtuálnej a rozšírenej reality. Tvorí aplikácie, ktoré zobrazujú kolekcie virtuálnych šperkov a interagujú s publikom. Interaktivitu publika s dielom považuje za dôležitú súčasť a cieľ tvorby. Tvorba Viktora Kováča presahuje médium šperku do iných médií; obraz, textil, animácia.

Digitalizáciou sa zaoberá i v tvorbe webovej platformy Digitálny Prieskum, ktorá prezentuje aktuálnu umeleckú a dizajnérsku tvorbu študentov Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave širokej verejnosti. Viktorovou motiváciou bolo vytvoriť profesionálny priestor pre všetkých študentov, ktorí sa chcú prezentovať a presadiť. V období najväčšej krízy chcel pomôcť mladému umeniu a dizajnu a vytvoriť perspektívu pre budúcnosť.

Spomenúť môžeme aj jeho projekt ANONYM, ktorý je multimediálnym zážitkom, v ktorom Viktor skúma fenomén masky ako šperku a jej historické súvislosti. Pracuje s tradíciou textilnej výšivky vo vzťahu k digitalizácii tváre prostredníctvom technológie rozšírenej reality – Face Filtre na Instagrame. A práve v tomto projekte prirovnáva krížikovú výšivku na plátne k pixelom na obrazovke.

Aktuálnym Viktorovým projektom je výstava k jeho diplomovej práci. V Ateliéri S+M+L_XL – kov a šperk, kde študuje druhý stupeň magisterského štúdia, pod vedením profesora Karola Weisslechnera a kolektívu vznikol projekt s názvom Entropia. Entropia je elementárny vesmírny zákon. Viktor Kováč interpretuje entropiu ako stav neurčitosti, mieru pravdepodobnosti a náhody. Z pohľadu ľudského vnímania majú usporiadané formy tendenciu nadobúdať formy neusporiadané; poriadok smeruje k narastajúcemu neporiadku, rovnováha k chaosu, symetria k asymetrii. Na výstave Entropia prezentuje autor kolekciu 3D tlačených magnetických pixelartových vizuálov, ktoré pozývajú diváka do aktívnej participácie s dielom prostredníctvom hodu hracej kocky. Hod kockou definuje pohyb presunu magnetického pixelu po plátne; na základe náhody a vlastného rozhodnutia tak tvorí divák unikátny, vždy odlišný obraz. Autor vníma diváka ako prostredníka procesu entropie a spolutvorcu diel. 3D tlačený pixel predstavuje paralelu pre digitálny pixel a plátno pre jeho displej; digitálne technológie sú dôležitým prvkom v autorovej tvorbe. Celý proces entropie bude počas výstavy zaznamenávaný fotograficky, výsledkom čoho bude zachytený proces dekonštrukcie-rekonštrukcie obrazu. Dôležitou súčasťou výstavy Entropia je inštalácia „Virtuálny šperk“. V prostredí počítačovej aplikácie v rozhraní rozšírenej reality (AR) si divák môže na svoj odev „pripnúť“ vygenerovaný virtuálny šperk kopírujúci pohyb jeho tela vo fyzickom priestore galérie. Práve médium šperku je blízke Viktorovi Kováčovi, ktorého tendencie tvorby smerujú k digitalizácii média šperku do alternatívnej virtuálnej podoby. Výstava Entropia pozýva návštevníka do aktívnej spoluúčasti tvorby diela a interakcie s virtuálnym médiom šperku. Staňte sa spolutvorcom vystavených obrazov; prípadne si pripnite na telo počítačom generovaný virtuálny šperk. Entropia je elementárny vesmírny zákon; entropiu nie je možné zastaviť.

Do 25. júna 2021 potrvá výstava diel Viktora Kováča s názvom Entropia v ATELIERi XIII na Panskej 13 v Bratislave.Galéria