Novinky

KOLABO 2021

Spoluprácou k dobrému dizajnu. Otvárame KOLABO 2021

Dátum: 31.05.2021

Autor: Martin Brix

Hľadáme nový dizajn! Čerstvé Ovocie po ročnej pauze vyhlasuje 3. ročník súťaže autorského dizajnu na tému SPOLUPRÁCA. Umelecká výzva bude ukončená koncom roka 2021 samostatnou výstavou vybraných prác, z ktorých etablovaná odborná porota ocení 3 najoriginálnejšie diela.

Uplynulý pandemický rok zasiahol všetky oblasti nášho života, ovplyvnil aj fungovanie tvorivých odborov od rôznych oblastí dizajnu, kreatívneho priemyslu až po široké spektrum voľného umenia. Množstvo autorov stratilo kontakt so svojimi zákazníkmi a bežná práca sa uzavrela do domov, ateliérov, štúdií a hláv kreatívnych tvorcov a tvorkýň.

Rok 2020 nám však na druhej strane ukázal hodnoty, ktoré sa preniesli aj do autorskej tvorby a ovplyvnili kreatívne prístupy v práci. Spolupráca a spolupatričnosť, lokálnosť a environmentálne otázky nemali nikdy také opodstatnenie a silu ako v súčasnosti. „Prezentáciou čerstvého lokálneho dizajnu, vytvoreného na území Slovenska a Česka, chceme predstaviť tieto nové prístupy a kreativitu, a podporiť tak autorov, ktorí sa snažia presadiť v oblasti dizajnu a úžitkového umenia na domácom, aj svetovom trhu,“  hovorí Paulína Ebringerová, kurátorka autorskej výzvy KOLABO 2021.

Hlavnou úlohou je vytvoriť originálny produkt založený v duchu spolupráce – tá môže byť charakterizovaná vo výrobnej fáze, v medziodborovosti diela či v kolaborácii jednotlivcov alebo jednotlivých diel. 

Výzva je určená všetkým, ktorí pôsobia v oblasti produktového, módneho alebo grafického dizajnu, tradičnej tvorby, mladým dizajnérom a tvorcom pôsobiacim profesionálne alebo amatérsky, študentom umeleckých študijných programov a všetkým, ktorých výsledkom práce je predmet denného užívania. Prihlásiť sa môžu aj tvorivé kolektívy autorov.

Podmienkou účasti je vek nad 18 rokov a tvorba pochádzajúca zo Slovenska alebo Česka. Prihlásené diela by mali zároveň dbať na ekologické aspekty tvorby, ich prevedenia a využitia. 

Uzávierka na zaslanie prác je 20. 9. 2021. Vybrané diela budú koncom roka verejne prezentované na samostatnej výstave počas najnavštevovanejšieho predajného trhu na Slovensku – Urban Market

Spomedzi vystavených diel vyberie etablovaná odborná porota víťazov, ktorí si odnesú finančné odmeny v hodnote – 1. miesto: 700€, 2. miesto: 350€, 3. miesto: 150€. Okrem odbornej poroty sa do hlasovania môže zapojiť aj široká verejnosť v rámci ankety Cena verejnosti.

POZRITE SI PRÁCE Z MINULÝCH ROČNÍKOV: 2019 / 2018

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.


Galéria