Novinky

Galéria Ľudovíta Fullu / Zuzana Gažíková

Fullova galéria nie je Fullovo múzeum, kde tak ako položil svoje okuliare, tak aj ostanú

Dátum: 19.12.2022

Autor: Martin Brix

Hry, najmä s bábikami, vyústili do potreby šiť im vlastné oblečenie. Už v detstve zistila, že ju bavia „rukodielne“ práce – šitie, štrikovanie, či háčkovanie a aj preto už celkom jasne vedela, na aký odbor povedú jej kroky. Prihlásila sa na textilnú priemyslovku, na výtvarný odbor do Brna. Už počas školy inklinovala viac k manažovaniu – od vytvárania projektov až po komunikáciu s ľuďmi. Aj v tom období bolo pomerne jasné, kam budú smerovať Zuzanine ďalšie kroky.

Zuzana Gažíková je absolventka estetiky a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po skončení školy pôsobila v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa ako kurátorka, z toho 8 rokov ako jej riaditeľka. Od roku 2013 pracuje v Slovenskej národnej galérii ako riaditeľka vysunutého pracoviska – Galérie Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Pripravuje autorské a kolektívne výstavy v spolupráci so súčasnými umelcami a dizajnérmi realizovala viaceré projekty pracujúce s inšpiratívnym potenciálom tvorby Ľudovíta Fullu a samotnej galérie. Je spoluautorkou a dramaturgičkou mestského festivalu „Fullove dni“ v Ružomberku. Zuzana je predsedníčkou o. z. Spoločnosť Kolomana Sokola – občianskeho združenie zameraného na propagáciu umenia. Žije v Liptovskom Mikuláši.

Keďže PhDr. Zuzana Gažíková je riaditeľkou Galérie Ľudovíta Fullu – SNG v Ružomberku, na začiatok si predstavíme túto jedinečnú galériu. Galéria Ľudovíta Fullu bola postavená na deponovanie a prezentovanie výtvarných prác, ktoré Slovenskej národnej galérii daroval Ľudovít Fulla (1902 – 1980). Bol jedným z mimoriadnych zjavov slovenského výtvarného umenia, výrazne nadväzujúci na moderné európske výtvarné prúdy. Všestranne nadaný umelec, maliar, grafik, ilustrátor, tvorca monumentálno-dekoratívnych diel, scénických návrhov a pedagóg, tu prežil posledné roky svojho života. Projekt vypracoval arch. Hatala podľa ideového návrhu arch. M. Kusého (1964 – 65).

Galéria zahájila svoju činnosť v roku 1969. Návštevníci si môžu prezrieť stálu expozíciu maľby, grafiky, kresby, ilustrácií, tapisérií a úžitkového umenia. Sprístupnený je aj ateliér a pracovňa majstra. SNG tu usporadúva aj prechodné výstavy a každoročne organizuje prehliadky diel laureátov Ceny Ľ. Fullu a štipendistov Ľ. Fullu. Galéria ponúka návštevníkom kultúrne programy o živote a diele tejto významnej osobnosti slovenskej moderny. Ako aj koncerty vážnej hudby a kultúrne programy pre širokú verejnosť. Galéria poskytuje lektorský výklad, predaj katalógov, plagátov a pohľadníc.

Na Slovensku je bezmála desaťtisíc nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Máme sedemdesiat dva národných kultúrnych pamiatok, dvadsať osem pamiatkových rezervácií a osemdesiat dva pamiatkových zón. Žiaľ, dopustili sme, že viac ako štvrtina chránených pamiatkových objektov je v narušenom až v dezolátnom stave. V kritickej situácii sa ocitla tiež Galéria Ľudovíta Fullu v Ružomberku. Dielam slávneho maliara v nej už nevedeli zabezpečiť dôstojný a bezpečný priestor, preto sa rozhodli pre radikálny krok. Sedemdesiat umelcových olejomalieb sňali zo stien, zabalili a odviezli do depozitára vo Zvolene. Budú v ňom až do skončenia rekonštrukcie budovy, medzitým ich tam reštaurátorsky ošetria a zdigitalizujú.

„Budova má viac ako pol storočia, každú chvíľu v nej riešime nejakú haváriu. Naposledy nám na Nový rok začala tiecť strecha tam, kde nezvykla. Voda sa prúdom rinula po stene v stálej expozícii, na parketách sa vytvorila mláka, vlastne skoro jazero. Otvoreným schodiskom sa potôčik dostal až na prízemie, na miesto, kde mal kedysi majster Fulla obývačku,“ opisuje riaditeľka Fullovej galérie Zuzana Gažíková.

Zuzana v rámci ružomberskej galérie stojí za množstvom výstav a projektov ako napríklad: Final Sale, Pred zrkadlom, Andrea Ševčíková Marčeková, Roman Rembovský: Malé príbehy veľkých dejín, Trinásta komnata, Kristína Ligačová: Tvarovanie formy / formovanie tvaru, Re-konštrukcia Fullovho bytu, Ján Ďurina: Horal, Fullart, Karol Pichler: Bol raz jeden … Preskriptívna situácia, Záhady záhrady, Fedor Polóni: RetroRK, Viac Fullu (do skla), OBJEKTVÁZA , Vytvorené na Slovensku: FULLA, Viac Fullu (v meste), KOMIKS, R. Tappert, Z. Hrušková: VÝSKUM, Na mólo!, Alojz Stróbl (1856 – 1926), Richard Roháč (De)mentalizácia, Svetozár Mydlo, HOKA NO HAIKU či výstavy z cyklu Kolaboratórium, ktorý prezentuje umelcov cez ich spoločné projekty a spolupráce.

Viac Fullu (v meste) (05.05.2016 – 10.07.2016)

Projekt Viac Fullu (v meste) pracuje s myšlienkou sprítomniť tohto umelca v Ružomberku, v meste, v ktorom sa narodil, žil, je pochovaný a kde má aj svoju galériu. Rôznym spôsobom ho zviditeľniť mimo stien galérie. Prispieť k tomu, aby sa mesto s fenoménom Fulla viac identifikovalo. K spolupráci galéria prizvala študentov Doc. Pavla Chomu, akad. mal. a Mgr art. Marcela Benčíka, ArtD, z ateliéru vizuálnej komunikácie VŠVU v Bratislave. Výstava toho, čo vznikne počas ich tvorivého pobytu i v rámci práce v školskom ateliéri bola prezentovaná nie len v Galérii Ľudovíta Fullu, ale aj na iných miestach v meste.

Re-konštrukcia Fullovho bytu (19.09.2019 – 01.12.2019)

Galéria Ľudovíta Fullu vznikla nielen ako galéria na vystavovanie obrazov, ale od svojho otvorenia bola aj domovom Ľudovíta Fullu. Priestory určené verejnosti boli dômyselne oddelené od súkromných priestorov. Časť umelcovho bytu sa neskôr stala súčasťou expozície, druhá časť – spálňa, kuchyňa, chodba a sociálne zariadenia – dnes slúži ako výstavná sieň. Práve na tento priestor, ktorého pôvodnú podobu nepoznáme, sa zamerali prizvaní umelci – textilná dizajnérka Michaela Bednárová, dizajnérka Sylvia Jokelová, animátor Andrej Kolenčík a grafický dizajnér Matúš Lelovský – pri fiktívnej rekonštrukcii bytu.

FINAL SALE (07.12.2022 — 08.01.2023)

Výstava, ktorou opäť trochu galéria provokuje! Keďže v historicky prvej slovenskej White Cube už nemôže vystavovať Fullove diela a v galérii majú stále väčší problém postarať sa o akékoľvek umenie, rozhodli sa vytvoriť mu bezpečie vo vašich obývačkách. Jednoducho, ponúknuť ho na predaj!

Dizajnérky Michaela Chmeličková a Paulína Ebringerová na žiadosť kurátorky Zuzany Gažíkovej preto vytvorili exkluzívny supermarket fullovského strihu. V ňom nájdete len originálny sortiment. „Tovar“ od odevov, šperkov a doplnkov, cez niečo praktické do domácnosti, až po dekoratívne predmety a obrazy dodali známe značky: Michaela Bednárová, Simona Čechová, Michal Hanula, Renata Ormandíková, Monika Pascoe Mikyšková, Mira Podmanická, si.li. (Simona Janišová, Linda Viková), Lenka Sršňová, Martin Smatana. Výnimočná ponuka pre tých, ktorí slovenské umenie a dizajn vedia oceniť. V skutočnosti ide, samozrejme, v prvom rade o výstavu na ktorej majú hlavný autorský podiel grafická dizajnérka Michaela Chmeličková a dizajnérka Paulína Ebringerová. Ich charakteristický rukopis a prístup sa premiešal s tvorbou samotného Fullu a inšpirácia galériou, duchom miesta a predovšetkým tvorbou tohto umelca sa premietli aj do výslednej podoby výstavy. 

Výsledný Site Specific Design pre pop up Concept Store vytvára špecifickú atmosféru; na ploche stien vzniká tvarová a farebná ilúzia nových priestorov, odkazujúc pritom na fragmenty Fullových scénických návrhov z tridsiatych rokov. Do takto reinterpretovaných scén autorky citlivo a premyslene aranžujú a vykladajú na pulty diela iných umelcov a dizajnérov a celú atmosféru ešte umocňujú zvukovými efektmi odkazujúcimi k atmosfére nákupných centier. Celý princíp výstavy je tak trochu Upside Down, teda hore nohami; mená autoriek architektúry výstavy tentokrát nie sú súčasťou tiráže, ale úvodných titulkov.Galéria