Novinky

Alžbeta Vrzgula

Divadlo, médium, ktoré je živé každý večer inak

Dátum: 15.09.2020

Autor: Martin Brix

Jej cesta k divadlu začala už v detstve keď ju rodičia zapísali na literárno-dramatický krúžok, aby zmysluplne trávila svoj voľný čas. Tu zistila, že ju viac baví vymýšľať a pracovať s textom ako sa ukazovať. Aj preto sa rozhodla študovať na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Počas štúdia absolvovala stáže vo francúzskom Poitiers a na JAMU v Brne. Ako asistentka réžie spolupracovala s režisérom Davidom Jařabom na inscenáciách Zatmenie (2017, Divadlo DPM), Strach (2016, Slovenské národné divadlo) a Obeť (2015, Divadlo Aréna). V rámci svojej divadelnej tvorby študuje slabé stránky v človeku, správanie sa pod tlakom totalitného myslenia. Hľadá a analyzuje každodenné zvláštnosti a malé zaváhania. Pracuje pre vydavateľstvo Artforum a pre festival Pohoda. Alžbeta Vrzgula je mladá progresívna režisérka a autorka textov, ktorá si spolu s Peterom Galdíkom a Jakubom Szatinským založila vo februári 2017 divadelný projekt s názvom Uhol_92.

Zakladatelia Uhlu sú narodení v roku 1992. Ako príslušníci prvej generácie Slovenskej republiky nazerajú na súčasnosť zo špecifického uhlu pohľadu. Ich tvorba je spoločensko-politickým komentárom, pracujú so živými a angažovanými témami, ku ktorým pristupujú s kritickým odstupom a humorom. Pracujú s vlastnými autorskými textami, nedivadelnými textami a remixami už existujúcich dramatických textov. Ich tvorba sa stretáva s diváckym aj odborným ohlasom, o čom svedčia aj hosťovania na festivaloch a získané rezidencie. Hranice_92 boli vybrané do programu Nájdená budúcnosť festivalu Nová dráma 2018 a Folklore not war hosťovalo na Pohode 2018. vNořen vzniklo na open call pražského divadla Venuše ve Švehlovce. Zastavení získali rezidenciu v Divadle Pôtoň v rámci programu Akcelerátor. S pozitívnym diváckym ohlasom sa stretlo aj predstavenie Apokabaret, ktoré reflektuje ekologické hrozby blízkej budúcnosti a civilizačné neduhy, ktorým sa spolu oddávame, komentuje s očistným humorom.Galéria