Novinky

Tomáš Jedno

Diela so zmyslom pre humor, plné slovných hračiek a s citom pre detail

Dátum: 11.12.2023

Autor: Martin Brix

Narodil sa v roku 1995 v Prešove, kde absolvoval Strednú umeleckú školu. Jozef ako ilustrátor fungujem hlavne pod pseudonymom Tomáš Jedno, občas ho projekty transformujú na Tomáša Navždy (ako tatér) alebo Tomáša Dobre (ako fotograf). Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Katedre grafiky a iných médií, ako bakalár v Ateliéri voľnej a farebnej grafiky, pod vedením doc. Vojtecha Kolenčíka, akad. mal. a neskôr na magisterskom stupni v Ateliéri ilustrácie pod vedením doc. Mgr. art. Ľuboslava Paľa, ArtD. V roku 2018 absolvoval internú stáž v Laboratóriu ilustrácie pod vedením doc. Mgr. art. Ľuboslava Paľa, ArtD. Počas štúdia absolvoval množstvo umeleckých workshopov a jeho diela bolo možné vidieť na kolektívnych výstavách a v rôznych publikáciách. V roku 2018 dostal diplom za najlepší umelecký dojem na sochárskom sympóziu Práci česť v Prešove.

Tomáš sa ako freelancer pohybujem medzi tvorbou na zadanie a voľnou tvorbou. Je ilustrátor, grafik a príležitostný kolážista a maliar. Počiatočným impulzom jeho tvorby bola estetika streetart a graffiti. V súčasnosti sa venuje najmä digitálnej ilustrácii a voľnej grafike, pričom jeho ťažiskovou technikou je hĺbkotlač, sieťotlač a linoryt. V rámci tvorby sa venuje ilustrácii pre deti a dospelých, ale aj produktovej ilustrácii. Jeho tvorbu môžete nájsť v sieti potravín Kraj, v detskom časopise Slniečko, alebo aj v ilustrovanom vydaní Denníka N, ktoré vyšlo v spolupráci s ilustrátormi z VŠVU v roku 2019. Jeho diela sú charakteristické zmyslom pre humor, hrou so slovnými hračkami a citom pre detail a kompozíciu.

Za inšpiráciou nemusel chodiť ďaleko. Práve lokálna scéna je Tomášovi blízka a baví ho tvorba ľudí ako Viliam Slaminka, Ján Meisner, Marek Cina, Magdalena Ruthová, Chrudoš Valoušek, Lívia Suchá, Miroslav Cipár, Daniela Olejníková, či Jan Gruml. Vo voľnom čase jazdí po meste na bicykli.

V roku 2019 realizoval výstavu s názvom Ilustrácie. Prevažná časť výstavy bola venovaná projektu, ktorému sa v tom čase Tomáš venoval. Išlo o návrh a realizáciu tridsiatich dvoch hracích kariet vyhotovených technikou serigrafie. Tomáš koncepčne nadväzoval na stredovekých tvorcov hracích kariet a prepájal tak tradičné grafické princípy s novodobými technikami a technickými možnosťami. Vniesol do obrázkov humor a sviežu farebnosť, a aj tým reflektoval vtedajšiu dobu. Pri tvorbe kariet sa nechával inšpirovať atmosférou dedinskej krčmy, čo je princípom voľby tém, ktoré karty zobrazujú. Tomáš balansuje na hrane humoru, irónie a miestami zachádza až k vulgárnosti. Kurátorom výstavy, ktorá sa konala v Danubiana Meulensteen Art Museum v Bratislave bol Ján Jožiov.

V rámci editoriálovej ilustrácie vytvoril ilustrácie pre časopisy Slniečko (2018-2023), Bublina (2021) a Denník N (2019). Ako ilustrátor spolupracoval s komunitným centrom Mareena, pre ktoré vytvoril plagáty pre festival (Bratislava, 2019 – 2020). Pre Mestskú knžnicu v Bratislave (2022) vytvoril ilustrácie newsletteru a nálepky cyklodonášky kníh. S občianským združením Čierne Diery a historikom architektúry Mgr. Peter Szalay, PhD. spolupracoval na knihe Panelové sídliská Bratislavy, do ktorej som vytvoril cyklus grafík (2020 – 2023). Vytvoril ilustrácie pre web konferencie o mobilite a kvalite života v mestách a obciach – Cyklomestá (2022), taktiež ilustrácie pre redesign obalov detských výživ OVKO (v spolupráci s TRIAD Advetising, 2021). Spolupráca na realizácii monografickej výstavy „Vážny komediant Jan Meisner“ grafického dizajnéra a ilustrátora, a sprievodných aktivít spojených s výstavou (Galéria v Podkroví Slovenského múzea dizajnu, 2016). Jeho ďalšími klientami boli Egreš, ZumZum, E.J. publishing, Stojíme pri kultúre/Leto pri kultúre, Cukru production, Natreto, Pecobikes, MUW SAATCHI & SAATCHI, Kraj potravín, Respect APP, Cube to Cube, Dezakaya, SAKKI a ďalší.

Tomáš má jasne definovaný názor na výber nosných tém vo svojej tvorbe. Má rád spoločensky angažované umenie. Naokolo je kopec problémov, na ktoré by mohol poukazovať, ale bojí sa, že by ho to priviedlo do večnej skepsy. Stačí mu, že o tom číta a rozpráva sa o dianí v spoločnosti vo svojom okolí. Je mnoho umelcov, ktorí robia angažované umenie a tých si veľmi cení, pretože je to potrebné. No pre Tomáša je dôležité sústrediť sa na tie príjemnejšie veci. Galéria