Novinky

2%PRE100%ČO

Aj vaše 2% môžu dopomôcť k tomu, aby sme mohli fungovať na 100%

Dátum: 14.02.2023

Autor: Martin Brix

V Čerstvom Ovocí vytvárame možnosti a priestor pre kreatívnych a tvorivých ľudí, aby prezentovali seba a svoju tvorbu. Prostredníctvom našich projektov otvárame dvere mladým talentovaným umelkyniam a umelcom, a predstavujeme tak nové aj etablované tváre z oblasti dizajnu, architektúry, módy a výtvarného umenia.

Venujte svoje % z dane a prispejte k tomu, aby ďalší šikovní ľudia, ich značky a projekty, boli viac na očiach a bolo o nich viac počuť! 

Váš príspevok bude smerovať na podporu našich srdcových projektov Urban Market, KOLABO, SINGULARCH a Čerstvé Ovocie_FM.


URBAN MARKET

Urban Market je živý dizajnový trh, ktorý v sebe spája prezentáciu súčasnej lokálnej autorskej tvorby (móda, šperk, dizajn, a i.) s pestrým kultúrnym programom. Urban Market bude aj v roku 2023. Okrem jarnej edície plánujeme aj jeho špeciálnu letnú festivalovú verziu či zimnú edíciu v predvianočnom období.

Viac o Urban Markete nájdete na jeho profile na Facebooku / Instagrame a na webovej stránke www.urbanmarket.sk


KOLABO

Súťaž autorského dizajnu KOLABO má za cieľ spojiť tvorivých ľudí z rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví, aby vytvorili jedinečný produkt či dizajn. V roku 2023 plánujeme vyhlásiť už 5. ročník tejto otvorenej výzvy. V rámci tej minuloročnej sa v duchu témy spolupráca prihlásilo neuveriteľných 63 projektov od 56 autoriek, autorov a kreatívnych tímov.

Ako prebiehala minuloročná výzva, prehľad prihlásených projektov a aj tie, ktoré zvíťazili, nájdete v katalógu KOLABO 2022.


SINGULARCH

SINGULARCH je séria prednášok a diskusií o mladej a kvalitnej architektúre. Cieľom projektu je priblížiť problematiku formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej, ale aj psychologickej a sociologickej, nielen odbornému publiku, ale aj verejnosti, ktorá sa o dané témy zaujíma. Hlavným zámerom je prínos osvedčených a účinných postupov ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov, či už z medzinárodných alebo lokálnych architektonických kruhov.

Všetky prednášky SINGULARCH si môžete pozrieť aj online v našom archíve. Viac o SINGULARCH si prečítate na webovej stránke.


ČERSTVÉ OVOCIE_FM

Okrem organizovania marketov a kultúrnych podujatí predstavujeme každý týždeň na vlnách Rádia_FM mladých, zaujímavých a kreatívnych ľudí a ich projekty. V rubrike Čerstvé Ovocie_FM krátkymi rozhovormi prezentujeme to, čo sa deje v ateliéroch, dielňach, pracovniach alebo v hlavách ľudí, ktorí chcú dať svetu niečo viac. Od roku 2013 sa doteraz v éteri predstavilo takmer 470 hostí.

Počúvať nás môžete aj v roku 2023, každý utorok po 15:00 na Rádio_FM alebo spätne z nášho archívu.


INÉ AKTIVITY

Okrem našich vlajkových projektov sme v minulom roku vydali aj Manuál pre organizátorov dizajnérskych trhov a širšiu odbornú verejnosť. Naším cieľom bola podrobná analýza toho, čo je pre účastníkov trhov prínosom, a naopak, čo prípadne absentuje a je potrebné posilniť, prípadne zaviesť do praxe. Pýtali sme sa priamo aktérov z rôznych oblastí – výsledky prieskumu nájdete práve v tomto manuáli. Manuál je dostupný online a pre všetkých zadarmo. Viac infomácií a manuál nájdete na našom webe.

V našom prieskume pokračujeme aj v roku 2023. Minuloročný manuál mapoval markety len v Bratislave – naším cieľom tento rok je rozšíriť ho na celé Slovensko.


Ako poukázať % z dane Čerstvému Ovociu?

Postup krokov sa mierne líši podľa toho, či % z dane chcete poukázať ako fyzická alebo právnická osoba. Tlačivá na poukázanie % z dane si môžete stiahnuť na tomto linku.

Údaje o nás:
Názov: Čerstvé Ovocie, n.o.
Sídlo: Majerníkova 3008/16, 841 05 Bratislava-Karlova Ves
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 45 734 232 (SID sa nevypĺňa)


Postup:

Som zamestnanec a zúčtovanie dane za mňa robí zamestnávateľ:

  1. Do 15. 2. 2023 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať: a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú môžete darovať. Táto suma musí byť minimálne 3 €.
  3. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.
  4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 4. 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska.  

Som fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

  1. Podľa typu príjmov, ktoré ste v roku 2021 mali, vyplňte Daňové priznanie typu A alebo Daňové priznanie typu B. V rámci neho vypočítate 2% z Vašej zaplatenej dane
  2. Do príslušných koloniek vášho daňového priznania o venovaní 2% z dane vyplňte naše údaje (viď. hore Údaje  poukázanie 2% z dane). Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
  3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2023 na daňový úrad podľa vášho bydliska. K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

Som právnická osoba:

  1. Vyplňte Daňové priznanie právnických osôb. V rámci neho vypočítate aj: a) 1% z Vašej zaplatenej dane, ak vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, b) 2% z vašej zaplatenej dane, ak vaša právnická osoba (firma) v roku 2021 až do termínu na podanie tohto daňového priznania DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel.
  2. Do príslušných kolónok vášho daňového priznania o venovaní 1% alebo 2% z dane vyplňte naše údaje (viď hore Údaje na poukázanie 2% z dane). Podpíšte políčko pri týchto údajoch.
  3. Kompletne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. 3. 2023 na Váš daňový úrad (podľa adresy vášho sídla). K tomuto dátumu musíte tiež zaplatiť dane z príjmov.

V prípade, že si neviete poradiť s vypĺňaním formulárov k poukázaniu % z dane, radi vám pomôžeme! Kontaktovať nás môžete emailom na info@cerstveovocie.sk alebo telefonicky na +421 907 295 678.

Vaše 2% = 100% Čerstvé Ovocie.
Za vašu podporu vám srdečne ďakujeme!


Galéria