Novinky

Sebastián Komáček

Záujem o hmotu a objekt v ich najrôznejších podobách

Dátum: 01.08.2022

Autor: Martin Brix

Pochádza z Bratislavy, kde študoval na gymnáziu. Z neho prestupuje alebo inak povedané, z gymnázia ho vyhodili aby ho ďalej mohli prijať na Strednú školu animovanej tvorby. Osud to zariadil správne. Sebastián na strednej škole spoznáva úžasných pedagógov, ktorí ho neskôr nasmerovali na VŠVU. Ale nič nie je až taká náhod. Sebastián už odmalička vyrastal z umením. Prvý kontakt mu sprostredkoval otec – grafik, ktorý ho už v detstve zoznamoval s tradičnými grafickými technikami ako hĺbkotlač a litografia. To neskôr využil aj pri zákazkách pre rôznych (aj zahraničných) umelcov.

Sebastián Komáček študoval odbor Animovaná tvorba, kde sa stretával s tvorbou ručne kreslených rozprávok pre deti, ale aj s 3D animáciami, grafickým dizajnom a rôznymi digitálnymi výstupmi. Na škole mali okrem predmetu figurálnej kresby aj modelovanie z hliny. A práve modelovanie či už vo fyzickom alebo virtuálnom priestore a kontakt s materiálom nasmerovali Sebastiána na Vysokú školu výtvarných umení, na Katedru Socha, objekt, inštalácia, ktorá spája tradíciu a aktuálny pohľad na výtvarné umenie.

VŠVU Sebastiána naučila hlavne kritickému mysleniu a spoluprácam. Taktiež ho naučila porozumieť rôznym, na prvý pohľad iracionálnym, požiadavkám a tak sa dopracovať k vyhovujúcim riešeniam. Ako sochár musí ovládať rôzne postupy, nástroje, techniky, fyzikálne zákony. Preto je mu jednoduchšie vyrábať a pracovať na veciach sám. Samozrejme odbornej pomoci, či spoluprácam sa nevyhýba, a práve naopak. Už počas štúdia absolvoval zahraničnú stáž na anglickej Plymouth University v odbore Fine Art a počas tejto študijnej cesty stíhol absolvovať aj prax v KARST GALLERY, v galérii, ktorá vystavuje súčasné umenie. Tu mal Sebastián na starosti inštalácie diel a asistenciu umelcom. V tom čase asistoval a inštaloval a výstavu pre britskú umelkyňu Joey Holder a lotyšského umelca Viktora Timofeeva, ktorí obaja pôsobia v Londýne. A aj táto skúsenosť bola dôvodom založenia štúdia Gutenart, ktorého služby sú zamerané na prácu v dielni, ale aj v praxi. Medzi ich zákazníkov patrí množstvo umelcov a galérií, ale aj všetci tí, ktorí majú záujem o vytvorenie autentického prostredia. Sebastián do štúdia priniesol podobný princíp akým pracoval v KARST GALLERY. Z Gutenart sa stala produkčná spoločnosť pre umelcov, ktorá poskytovala kompletný servis od samotnej výroby až po inštaláciu v galérii. Spolupracovali s umelcami a umelkyňami ako Ilona Németh, Andráš Csefalvay, Roman Ondak a rôznymi galériami.

Sebastián je umelec, ktorý rád experimentuje. Nejde o neriadený experiment ale skôr o „experiment pod kontrolou“. Zaujíma sa o súčasné technológie, ktoré prepája so svojimi záujmami v bežnom živote, napríklad záujem v automobilizme. Do svojich objektov často implementuje zvuky, prípadne iné technológie, ktorým s počiatku nerozumie a preto často spolupracuje s odborníkmi. Je si ale vedomí aj toho, že na výsledok jeho diel majú veľkú rolu aj iné vplyvy ako počasie, citlivosť materiálu na svetlo a iné okolité podmienky a to Sebastiána fascinuje a rád sa necháva prekvapiť. Napriek tomu, že na strednej škole veľa pracoval s hlinou, vo vyššom veku mu to neostalo. Dnes svoje „iracionálne“ nápady, ktoré plávajú nad povrchom uzemňuje a ukotvuje skrz materiál kovu. Nie je to však klasická práca s kovom. Tento materiál používa, takisto aj zručnosti ako s ním pracovať, ale pristupuje k nemu ako k funkčnej mechanike, teda používa ho ako akýsi skelet svojich diel.

Nápady a inšpirácie čerpá pozorovaním každodennej reality, sveta okolo nás a ľudí. Tieto vnemy si zakresľuje do skicára a neskôr z neho čerpá. Rád pozoruje stroje a najlepšie také, ktorým vôbec nerozumie aby nebol zaťažený komplikovanými mechanizmami ale mohol sa sústrediť len na ich „krásu“. Vytvára si tak akýsi „odosobnený pohľad“. Na veci sa pozerá z iné uhľa pohľadu a rozmýšľa o nich inak.

Medzi Sebastiánove záľuby patrí aj MINIMORIS. Tento koníček sa pretransformovala do umeleckého projektu. Sebastián jazdí na starom MINI už 11 rokov, spočiatku to bolo len hobby a záujem o jeho históriu a dizajn. Fascinovalo ho v akej praktickosti a jednoduchosti bolo navrhnuté, ako sa z neho stalo ikonické auto a pretekárska legenda. Každodenným používaním sa mu z jazdenia stávala live performance. „V aktuálnych podmienkach a v dnešnej nafúknutej dobe parkovacích miest, pruhov a podobne, pôsobí ako hračka, ale ľudia sa so záujmom pristavujú a neobdivujú len dizajn a funkčnosť ale samotný životný štýl, s otázkou prečo v dnešnej dobe niekto z komfortu a poloautopilota sadne do niečoho tak nekomfortného a nebezpečného.“ konštatuje Sebastián. MINI ho naučilo dôkladne pozorovať okolie a vnemy okolo seba, čo v novom aute tak často nerobíme. MINI popri renovácii využil ako projekt na porovnanie reštaurátorských a sochárskych prístupov s prihliadnutím na históriu, vek, stav a podnebie a načrtol tak tému uchovávania patiny, ktorá sa mnohým veteránom nepáči. Tak ako sa v priamom prenose mení svet, je potrebné pochopiť a inovovať niektoré reštaurátorské prístupy. „To čo tvorí históriu toho auta je jeho vek a rôzne okolnosti. Jeden veterán môže byť za jeho 60 ročnú históriu aj šesť krát reštaurovaný. Vždy iná farba, iný vkus, iné zloženie, aký majiteľ, taký veterán. To o čo ide mne je čo najviac zachovať originál. Len k tomu treba individuálny prístup a pochopiť, že zreštaurovať neznamená obraz premaľovať nanovo ale zachovať známky plynúcej histórie.“ dodáva Sebastián.

Za svoj najnáročnejší a najkomplexnejší projekt považuje zvukový objekt s názvom „sochársky rallye-f“. Išlo o skúmanie reliéfu dezénu závodných ale aj klasických pneumatík, kde pomocou laserového snímača a rotačného motora s regulovaním rýchlosti sa dalo vypočuť ako znie pneumatika podľa jej hĺbky a štruktúry dezénu. Sebastián vytvoril skladbu, kde konkrétna hĺbka mala nakódovaný konkrétny tón. Bol to teda zvukový objekt s tematikou automobilizmu a príchodom elektromobilov, kde ho fascinoval jav, kedy z bezpečnostného hľadiska pre chodcov museli niektoré značky implementovať falošné zvuky motora. Sebastiána vtedy zaujal hlavne samotný zvuk, ktorý nikto nepočuje a pritom si viem vypočuť zimné, celoročné, letné, závodné, offroadové gumy, kde každá skladba je unikátna ale časovo limitovaná jedným otočením. Vo výsledku tak môže vyniknúť napríklad celá skladba All Tyre Long.

Sebastiánova tvorba pláva od sochy a voľnej tvorby k dizajnu a späť. Pre Sebastiána je výzvou tvoriť aj úžitkový dizajn, ktorý má svoje pravidlá a musí spĺňať isté funkcie a v týchto hraniciach hľadať nové formy, netradičné materiály, spojenia a odkazovať na históriu dizajnu v súčasnom prevedení. Takou je aj kolekcia the MESH.

the MESH collection je pohľad do virtuálnej reality, akýsi 3D raw render, ktorý sa približuje svojej cieľovej skupine. Je odrazom mladej generácie, ktorá prichádza v novej podobe, no zároveň má stabilizovanú víziu z pohľadu tejto generácie. „Karisieť“, je ľahký drôtený skelet, ktorý je zo softvérovej vizualizácie použitý ako hlavný prvok v kolekcii. Železná sieť, základná kostra odtrhnutá od základov budovy. Prelínanie a zmätok svetov reality a virtuálnej reality presne v prítomnom okamihu. Táto kolekcia je poctou dizajnérovi Virgilovi Ablohovi.

Spoluprácam sa Sebastián nebráni, priam naopak. Je nim otvorený, čoho dôkazom je aj spolupráca s priateľkou, módnou dizajnérkou Petrou Kovacs. Tento kreatívny pár navzájom spolupracuje na spoločných projektoch ale aj samostatných, ktoré si navzájom konzultujú. Sebastián v Petrinej práci asistuje pri vytváraní nových kolekcií, pri autorských technikách kde navzájom prepájajú svoje zručnosti z ich odborov. Tak vznikajú rôzne netypické techniky. Čiže Sebastián pomáha Petre od prípravy strihov, technológiu strihania, cez sieťotlač, grafický dizajn webu až po veci spojené s chodom značky. Petra naopak asistuje Sebastiánovi pri realizácii nábytkov a čalúnení.

Aktuálnym projektom sa Sebastián vracia spať k 3D animovaniu, teda ako to sám nazýva k „virtuálnemu metaversu, ktorý sa pomaly stáva realitou“. Tento projekt tak bude spájať klasické média s novými technológiami. Projekt sa bude dať sledovať v priamom prenose a výstupy budú výsledkom „vedeného experimentu“, budú sa rôzniť a bude záležať na podmienkach, ktoré Sebastián ovplyvniť nevie. Galéria