Novinky

Kristián Štupák

Vynikajúca výtvarná kvalita s jasným autorským prístupom

Dátum: 13.10.2020

Autor: Martin Brix

Narodil sa v malom meste na strednom Slovensku. Momentálne žije, študuje a pracujem v Bratislave. Od útleho detstva sa všeobecne zaujímal o umenie, dizajn a históriu. V súčasnosti študuje na magisterskom stupni na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde študuje grafiku a iné médiá v ateliéri voľnej grafiky. Počas štúdia absolvoval interné stáže na Vizuálnej komunikácii a v Laboratóriu ilustrácie.

Okrem tradičnej, voľnej grafiky sa venuje ilustrácií a grafickému dizajnu, typografii a to hlavne v profesijnom živote. Pracuje ako freelancer v odvetví grafického dizajnu, ilustrácie a vizuálnej komunikácie. Vo svojej tvorbe sa otvára novým výzvam, snaží sa byť inovatívny, kreatívny a hlavne autentický. Kristián Štupák sa vo svojej umeleckej tvorbe koncepčne zameriavam na témy týkajúce sa psychiky človeka a jeho správania sa v spoločnosti. Väčšina konceptov má okrem psychologického aj filozofický charakter, pomocou ktorého do svojich prác vsádza kódy a osobné myšlienkové procesy. Kristiánova práca je autentická, expresívna, plná myšlienok a energie. Vo svojej voľnej tvorbe pracuje okrem grafických techník ako linoryt, litografia a serigrafia aj s médiami v digitálnom prostredí ako video a animácia.Galéria