Novinky

Igor Kováč

Tvorba, pri ktorej diamantová píla namusí slúžiť len na hrubé rezanie stavebného materiálu

Dátum: 04.04.2022

Autor: Martin Brix

Dizajnu skla sa začal venovať v roku 2015 po prijatí na vysokoškolské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde nastúpil do Ateliéru Skla, ktorý od roku 2010 vedie rešpektovaný slovenský pedagóg a dizajnér Patrik Illo. Nebola to ale náhoda. Už ako dieťa začal navštevovať základnú umeleckú školu. Z voľnočasového umeleckého krúžku sa neskôr stalo východisko pri výbere školy. Navyše ak idete na to vylučovacou metódou a nejde vám matematika, chémia, či fyzika a naopak, nájdete sa vo výtvarnom smere, tak niet o čom. Ale hlavne Igora to bavilo. Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru – odd. Kameňosochárstvo bol ďalší smer Igora Kováča, slovenského sklárskeho výtvarníka a dizajnéra. Už na strednej škole sa začal oboznamovať z rôznymi technológiami. A práve technológie výroby, ručné spracovanie materiálu a samotný „kult“ remesla ho uchvátili. 

Už počas štúdia si Igor vytvoril a systematicky rozvíjal vlastnú autorskú technológiu, ktorej základnou myšlienkou je experimentálne využitie stroja, diamantovej píly, ktorá bola pôvodne skonštruovaná na hrubé rezanie stavebného materiálu na dekorovanie umeleckého úžitkového skla. Igor tak vytvoril akúsi „surovejšiu“ alternatívu voči tradičnému spôsobu dekoratívneho brúsenia skla a olovnatého krištáľu, výroba ktorého má v oblasti strednej Európy veľmi bohatú históriu.

V Igorovej dizajnérskej tvorbe zohráva okrem originálnej autorskej technológie dôležitú úlohu aj poctivé remeselné spracovanie. Ako tvorca spolupracuje s niekoľkými slovenskými výrobcami skla, ktorých skúsení majstri ručne nafúkajú každý jeden výrobok ručne za pomoci sklárskej píšťaly. Avšak keďže na dekorovanie využíva vlastnú experimentálnu autorskú techniku ďalšie úpravy výrobkov obvykle realizuje vlastnoručne.

Všetky Igorove diela boli vyrobené výhradne ručne a vznikli predovšetkým ako unikátne kusy, alebo v malých sériách. Takou je aj Tesaná Váza. Ručne vyrobená váza zo slovenského olovnatého krištáľu fúkaného do sklárskej formy z poctivého bukového dreva. Povrch vázy je vertikálne narezaný diamantovou pílou a materiál medzi jednotlivými rezmi je odobraný tradičnou sochárskou technikou, a to postupným osekávaním pomocou dláta a kladiva. Takto vytvorený „tesaný dekor“ je následne ďalej zušľachtený pieskovaním a mechanickým aj chemickým leštením. Práve chemická kúpeľ celému povrchu vázy dodáva finálny lesk, ktorý vyzdvihuje jedinečné optické vlastnosti olovnatého krištáľu čím tento luxusný úžitkový predmet získava exkluzívny vzhľad.

Na tvorbu svojho rezaného dekoru využíva  okrem samotnej diamantovej píly aj viaceré ďalšie sklárske a sochárske technológie, ako napríklad brúsenie a leštenie, pieskovanie, maľovanie, alebo sekanie skla pomocou dláta a kladiva. Využitie tejto inak tradičnej kameňosochárskej techniky na „dekorovanie“ úžitkového skla  je unikátnym autorským umeleckým prístupom nielen na slovenskej ale aj svetovej sklárskej umeleckej scéne.

Aktuálna výstava „Surovosť v skle“ prezentuje umelecko-dizajnérsku tvorbu Igora Kováča, ktorý je absolventom Ateliéru skla Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, kde si počas štúdia (2015–2021) vytvoril a postupne systematicky rozvíjal vlastnú technológiu dekorovania úžitkového skla.Galéria