Novinky

KOLABO 2023

Spúšťame OPEN CALL KOLABO 2023

Dátum: 07.06.2023

Autor: Martin Brix

Hľadáme nový dizajn! Vyhlasujeme v poradí už 5. ročník súťaže autorského dizajnu na tému SPOLUPRÁCA. Prihláste sa aj vy a ukážte svetu svoju tvorbu.

Dnes si už len ťažko predstavíme prácu alebo projekt, ktoré by nevyžadovali istú formu spolupráce. Pracovať aspoň s jedným ďalším človekom nás obohacuje o zážitky zo spoločného riešenia problému, zdieľania myšlienok, nápadov, schopností, a z neustáleho učenia sa. Spolupráca posilňuje medziľudské vzťahy, zlepšuje riešenie konfliktov, umožňuje viesť vecné diskusie, ako aj schopnosť vystúpiť zo svojej „bubliny“ a pozrieť sa na situácie z viacerých pohľadov. A väčšinou prinesie niečo originálne.

V dnešnom svete plnom rozdielností je spolupráca o to viac dôležitejšia, a to platí aj pre oblasť dizajnu. Dizajn má významný vplyv na ľudský život, formuje estetické a sociálne hodnoty, a mení vnímanie okolitého sveta. V súčasnom trende lokálnych ekonomík má navyše tendenciu byť pestrejší a ľudskejší – konzum ustupuje a v spolupráci sa často vraciame k remeselnej tvorbe, na prvé miesto sa dostáva podpora lokálnych výrobcov a miestnych materiálov, ekológia a udržateľnosť.

V roku 2023 je naším zámerom v rámci otvorenej výzvy prezentovať tvorbu s presahom do spoločensko-kultúrnych, ako aj inkluzívnych tém, a oživiť odborný dialóg nielen o tom, ako môže byť remeslo prínosné pre dizajnérsky proces.

Zároveň chceme dať priestor autorkám a autorom s projektmi s environmentálnym presahom. Zameriame sa na udržateľný dizajn – zaostríme na tých, ktorí dodržujú princípy ekologickej či lokálnej výroby, trvalo udržateľného rozvoja či recyklácie, ale tiež na tvorcov, ktorých výrobky charakterizuje láska ku striedmemu dizajnu a ekologickým materiálom.

KOMU JE VÝZVA URČENÁ?

Výzva je určená všetkým, ktorí pôsobia v oblasti produktového, módneho a grafického dizajnu, tradičnej tvorby, začínajúci dizajnéri, tvorcovia pôsobiaci profesionálne a amatérsky, študenti umeleckých študijných programov a všetci, ktorých výsledkom je predmet denného užívania. 

Novinkou pre rok 2023 je to, že výzvu otvárame aj za hranice Slovenska a Čiech – do výzvy sa tak môžu prihlásiť autorky, autori a tvorivé kolektívy aj z iných krajín Európy.

Podmienkou prihlásenia sa je vek nad 18 rokov. 

ČO HĽADÁME?

Výzva je otvorená všetkým, ktorých dielo vzniklo v duchu SPOLUPRÁCE. Tá môže byť charakterizovaná vo výrobnej fáze, kolaborácie diel alebo medziodborovosti diela. Spolupráca je definíciou pre uvedenie diela do života, jeho využitia, spájania, spolupatričnosti. Cieľom výzvy je prezentovať širokej verejnosti diela, ktoré spájajú tvorivosť rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví s vytvorením jedinečného produktu, či dizajnu. 

Prihlásené diela majú dbať aj na EKOLOGICKÉ aspekty tvorby, prevedenie a ich využitie. Majú byť atraktívnymi predmetmi života, ktorý prežívame.

CENA POROTY
Porota bude zostavená z odborníkov, ktorí na základe hlasovania vyberú najlepšie diela. Tie budú finančne ocenené.

  • 1. miesto: 700€
  • 2. miesto: 350€ 
  • 3. miesto: 150€

Všetky prihlásené diela budú súčasťou Ceny verejnosti, ktorá bude prebiehať prostredníctvom online hlasovania na našich sociálnych sieťach.

Práce do KOLABO 2023 je možné prihlasiť do 18. 9. 2023 (vrátane) prostredníctvom formuláru.
Vždy aktuálne informácie o výzve nájdete na www.kolaboratorium.com.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.Galéria