O nás

Na úvod

Sme Čerstvé ovocie. Sme nezisková organizácia. Sme tu preto, aby sme poskytovali všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných, spoločenských a kultúrnych hodnôt.

Čo je Čerstvé Ovocie

Našou najviditeľnejšou aktivitou je podujatie Urban Market, ktoré organizujeme 3-krát ročne a máme za sebou už 23 vydaní. Ďalšími aktivitami sú prezentačno-diskusné formáty a stretnutia ako Urban Art Session (stretnutia pri mestskom, subkultúrnom umení) , SINGULARch (prezentácia mladej európskej architektonickej, urbanistickej a krajinnej tvorby) a pravidelná rubrika s názvom Čerstvé Ovocie_FM (prezentujúca tvorivých, umelecky a kultúrno-spoločensky aktívnych, mladých ľudí a projekty). Našim cieľom je podpora a rozvíjanie aktivít na miestnej i celoslovenskej úrovni v oblasti kultúrny a umenia. Našim zámerom je prezentovať široké spektrum umeleckých, kultúrnych a spoločenských aktivít, tvoriť, vzdelávať, sprostredkovať. Našou inšpiráciou je myšlienka kreatívneho priemyslu fungujúceho po celom svete, ktorý využíva tvorivý potenciál ľudí v prospech rozvoja celej spoločnosti. Podporujeme najmä umenie a kultúru nekomerčného charakteru. Vo projektoch vytvárame priestor pre prezentáciu a propagáciu mladých tvorivých ľudí, autorov, študentov či absolventov umeleckých škôl. Naším úmyslom je aj vytvorenie interakcie medzi návštevníkmi a umelcami. Dôraz pri projektoch kladieme najmä na originalitu, kvalitu, netradičnú formu, prepájanie žánrov, oblastí, a na potrebu experimentovať. Myslíme si, že kreatívni a tvoriví ľudia si zaslúžia priestor, kde by mohli prezentovať seba a svoju tvorbu. Našou ambíciou je ponúknuť im tento priestor a upozorniť na ľudí a projekty, ktoré stoja za to.