Novinky

Miloš Hronec

Voľným pádom letí si životom. Letí si mestom voľným pádom až na doraz. (Olej a akryl na plátne, 200 x 140 cm)

Dátum: 18.10.2021

Autor: Martin Brix

„Leží tam ako kráľ, so spomienkami na život. Myslí na graffiti v uliciach, na ženy a drogy. Keď nahý chodil medzi ľuďmi a chcel od života viac. Keď nalieval ľuďom šampanské a zabudol na to, aký je život pominuteľný. Možno to bolo pred milión rokmi a možno iba včera.“ – Spomienky na včerajšok (2021, Olej a sprej na plátne, 150 x 80 cm).

Keď sa bavíme o univerzálnom pojme akým je streetart ako celok, a zahrnieme do neho aj graffiti a nástenné maľby (mural), tak streetart v posledných rokoch explodoval na umeleckej scéne po celom svete. Dnes sa nová generácia umelcov prejavuje kombináciou prvkov alternatívnej kultúry a hip-hopu s tradičnejšími médiami, ako sú napríklad olejomaľby.

Jedným z nich je bratislavský výtvarník Miloš Hronec. Zo začiatku sa venoval písaniu poviedok krátkych formátov. Popri tejto svojej hlavnej činnosti sa začal stretávať s ľuďmi, ktorý sa venujú muralom, či maľbe na steny opustených budov. Práve toto prostredie ho postupne samovoľne umelecky formovalo. Miloš Hronec sa dnes venuje najmä maľbe, ale aj digitálnej kresbe a koláži. Pracuje s olejomaľbou, akrylom, sprejom a kresbou. Jeho formálny prejav vychádza zo streetartu, graffiti, primitívneho umenia, expresionizmu a koláže. Tiež sa rád necháva viesť náhodou a improvizáciou. Milošov jedinečný prístup k maľbám a grafikám, ktorý využíva prvky hip-hopu a alternatívnej kultúry, vytvára umenie, ktoré je veľmi osobné a zároveň slúži ako záznam generácie a kultúry, ktorej je súčasťou.

Inšpirujú ho staré maľby, dobové, aj súčasné fotografie. Od portrétnych, či figurálnych zobrazení sa niekedy prirodzeným vývinom dostáva ku abstrakcii. Jeho zámerom je, aby obrazy komunikovali so súčasným človekom.  Námetmi na obrazoch sú niekedy známi ľudia a niekedy nie, ale všetky sú prepojené spoločným zážitkom určitého spôsobu života. V prácach tak zachytávam predovšetkým nočný život, neistotu, ale aj istú formu nádeje a snahu o prežitie. To všetko v toku času, v ktorom je všetko pominuteľné a čo platí teraz, nemusí platiť o chvíľu.

Milošov prístup k forme zodpovedá jej obsahu: maľby sú intuitívne, improvizované a často sú opätovne premaľovávané. Gestické, expresívne až primitívne maľovanie akrylom a sprejom potom strieda olejomaľba, ktorá si naopak vyžaduje dlhšiu prípravu a realizáciu. Chaos nahradí pokoj, zrýchlenie zase spomalenie. Po uzatvorení cyklu malieb sa s krátkym odstupom času k obrazom znova vracia a pomocou voľných autorských textov rozoberá, čo v danom období prežíval.

Ďalším zdrojom inšpirácie sú komiksy, o ktorých hovorí, že sú skvelým spôsobom komunikácie. Komunikácia sa v Milošovej tvorbe javí ako téma a podľa vlastných slov chce „komunikovať so súčasným človekom“. Série obrazov s názvom Still Fresh voľne zaznamenáva mladú, súčasnú generáciu, ktorá „si ide“ na vlne rapu, zábavy a neprístojnosti. Najnovšia séria malieb s názvom Momenty zase reflektuje Milošove pocity, zážitky a myšlienkové procesy, ktoré počas tvorby spracovával. Jeho snahou je si tvorbu užiť ako aj zachytiť moment skôr ako celkom vyprchá.

Súčasné umenie má aj komerčnú stránku, a to je niečo, čo si Miloš Hronec uvedomuje a využíva. V posledných rokoch sa objavilo množstvo online predajných platforiem, ktoré môžu mladým umelcom pomôcť nielen byť videní pred globálnym publikom, ale aj predajom tvorby zarobiť. Miloš má rád online predaj, lebo práve online platformy mu poskytujú príležitosť ukázať a predať jeho prácu na druhom konci sveta, kam by sa inak nedostali. 

Zaujímavý pohľad Miloša Hronca na subkultúru a popovú kultúru si všimla aj umelecká obec, a nie len tá naša. Miloš vystavoval na rodnom Slovensku, ako aj v Česku, Srbsku, Taliansku a Portugalsku. Jeho práce sú súčasťou súkromných zbierok v USA, Kanade, Austrálii, Malajzii, Saudskej Arábii a v mnohých európskych krajinách. Jeho maľby sa objavili na etiketách fliaš minerálky Budiš v limitovanej edícii.

„Sny o padaní a lietaní ma sprevádzajú celý život. Je to metafora k neistote a voľnosti. Keď padáš si celkom voľný človek, ale s tušením niečoho zlého čo logicky nastane. Myslím, že  to je symbolika môjho života. Voľnosť, neistota, bolesť.“ – Vzlet a pád (2021, Olej a sprej na plátne, 100 x 140 cm).Galéria