Novinky

KOLABO 2022

OPEN CALL: KOLABO 2022 | Spoluprácou k dobrému dizajnu

Dátum: 06.06.2022

Autor: Martin Brix

Hľadáme nový dizajn! Po úspešnom minuloročnom vidaniu vyhlasujeme už 4. ročník súťaže autorského dizajnu na tému SPOLUPRÁCA.

Vytvorme budúcnosť učením sa z minulosti. Ak chceme veci zmeniť k lepšiemu, musíme začať od seba. Konzumná spoločnosť postupne ustupuje a na prvé miesto sa dostáva ekológia, podpora lokálnych výrobcov a miestnych materiálov. Svet lokálnych ekonomík má v súčasnosti potenciál byť pestrejší, ľudskejší, menej zraniteľný a v konečnom dôsledku uržateľný.

Udržateľnosť a dizajn sú úzko prepojené. Udržateľnosť môžeme považovať za vlastnosť pokračovania – to znamená, čo je udržateľné, môže pokračovať do budúcnosti. Jednoducho povedané, našu budúcnosť si navrhujeme sami.

Na to, aby bol udržateľný dizajn úspešný, musí byť aj esteticky príťažlivý, no zároveň je dôležité, aby sme o jeho hodnote neuvažovali len z ekonomického, či finančného hľadiska, ale aj vo vzťahu k prírode, spoločnosti, ale aj jednotlivca.

V roku 2022 chceme v rámci otvorenej výzvy KOLABO ponúknuť priestor práve autorkám a autorom, ktorí sa v duchu spolupráce a medziodborovosti venujú projektom s environmentálnym presahom, zameriame sa na udržateľný dizajn a lokálnosť výroby. Naším cieľom je ukázať, že kvalita je naozaj viac ako kvantita. 

ČO HĽADÁME?

Výzva je otvorená všetkým, ktorí pracujú v duchu SPOLUPRÁCE. Tá môže byť charakterizovaná vo výrobnej fáze, kolaborácie diel alebo medziodborovosti diela. Spolupráca je definíciou pre uvedenie diela do života, jeho využitia, spájania, spolupatričnosti. Cieľom výzvy je prezentovať širokej verejnosti diela, ktoré spájajú tvorivosť rôznych umeleckých a kreatívnych odvetví s vytvorením jedinečného produktu, či dizajnu. Prihlásené diela majú dbať aj na ekologické aspekty tvorby, prevedenie a ich využitie. Majú byť atraktívnymi predmetmi života, ktorý prežívame. Projekt má za úlohu podporiť lokálnych autorov (slovenských a českých autorov, rovnako aj kolektív autorov) a zviditeľniť ich tvorbu v oblasti dizajnu a úžitkového umenia.

KOMU JE VÝZVA URČENÁ?

Výzva je určená všetkým, ktorí pôsobia v oblasti produktového, módneho a grafického dizajnu, tradičnej tvorby, začínajúci dizajnéri, tvorcovia pôsobiaci profesionálne a amatérsky, študenti umeleckých študijných programov a všetci, ktorých výsledkom je predmet denného užívania. Do výzvy sa môžu prihlásiť aj tvorivé kolektívy autorov. Podmienkou prihlásenie sa je vek nad 18 rokov a tvorba pochádzajúca zo Slovenska a Čiech.

VÝSTAVA A VYHODNOTENIE

Porota je zostavená z odborníkov, ktorí na základe hlasovania vyberú najlepšie diela. Tie budú finančne ocenené.

1. miesto: 700€
2. miesto: 350€
3. miesto: 150€

Vybrané diela sa budú uchádzať aj o hlasy širokej verejnosti v rámci špeciálnej ankety Cena verejnosti.

Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
S finančnou podporou Bratislavského samosprávneho kraja.


Galéria