Novinky

Odporúčania na skvalitnenie organizácie dizajnérskych trhov (nové rozšírené vydanie)

Manuál pre organizátorov predajných a dizajnérskych trhov a širšiu odbornú verejnosť (rozšírené vydanie)

Dátum: 07.04.2023

Autor: Martin Brix

Odporúčania a návrhy na skvalitnenie a posilnenie možností prezentácie lokálnych tvorcov a predaja ich produktov koncovým zákazníkom na špeciálnych prezentačno-predajných podujatiach, dizajnérskych trhoch, výstavách a festivaloch

Ste organizátormi predajných či dizajnérskych trhov? Pripravili sme manuál, ktorý vám môže pomôcť pozrieť sa aj na vaše podujatie očami druhej strany ​​– očami lokálnych tvorcov, ktorí sa na trhoch priamo podieľajú a prezentujú na nich svoje značky.


Východiskom pre mapovanie potrieb a motivácií aktérov z oblasti lokálneho dizajnu, módy a medziodborových projektov v rámci prezentácie a predaja ich tvorby na živých podujatiach bol fakt, že situácia súvisiaca najmä s pandémiou sa výrazne dotkla malých výrobcov a lokálnych autorských tvorcov, producentov a dizajnérov, ktorí v týchto časoch nemohli v takej miere fyzicky prezentovať svoje produkty, ktoré sú jedinečné, kvalitné, ekologické, remeselné a nápadité. Nájdeme medzi nimi knihy, dizajn, umenie, oblečenie, dekorácie či iné lokálne výrobky. Na internete sú častokrát neviditeľní, ich existencia preto neraz závisí od osobného kontaktu so zákazníkmi. 

Účelom tejto štúdie resp. jej výstupom je tento „manuál“ v podobe zistení, odporúčaní a návrhov na skvalitnenie a posilnenie možností prezentácie lokálnych tvorcov a predaja ich produktov koncovým zákazníkom na špeciálnych prezentačno-predajných podujatiach, dizajnérskych trhoch, výstavách a festivaloch. Dokument je určený organizátorom predajných a dizajnérskych trhov a širšej odbornej verejnosti.

Citát jedného z respondentov resp. zapojených predajcov na margo projektu: 
„Ja sa veľmi teším z tejto aktivity, že sa niečo takéto deje. Lebo zmapovať tie potreby a spraviť manuál, ktorý je postavený na nejakých zisteniach, tak to môže pomôcť zlepšiť veľa vecí a celú tú organizáciu podujatí.“

Veríme, že manuál bude pre vás a vaše podujatia prínosom.


Autorský tím:

Realizácia prieskumu, analýza zistení, tvorba manuálu: Terezia Šabová
Koordinátor a manažér projektu, riaditeľ organizácie: Martin Brix
Mapovanie a identifikácia respondentov, kurátorský výber: Nikola Luzárová
PR a komunikácia na sociálnych sieťach: Bianka Čajová
Grafická dizajnérka: Michaela Chmelíčková

Manuál vznikol s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v rámci projektu Manuál na zlepšenie podmienok pri organizovaní medziodborových prezantačno–predajných podujatí.

Galéria