Novinky

BRUT.TO / Tereza Sejková a Zuzana Kutašová

Inovatívne štúdio, ktoré tvorí grafický dizajn v spolupráci s ľuďmi s mentálnym zdravotným znevýhodnením

Dátum: 12.01.2021

Autor: Martin Brix

Ľudia s postihnutím sú na Slovensku často pre spoločnosť neviditeľní a nemajú dostatok príležitostí na realizáciu. Vo väčšine chránených dielní sa vytvárajú jednoduché produkty „pre produkty“ a tie neskôr majú malý úžitok a je po nich veľmi slabý dopyt. Tvorivý potenciál ľudí s postihnutím často končí „v šuflíku“, bez uplatnenia v reálnom svete mimo hraníc tvorivých dielní, denných centier alebo špeciálnych škôl. Nedochádza tak k skutočnej integrácii tohto tvorivého potenciálu. Študentka Sokratovho inštitútu Tereza Sejková sa to rozhodla zmeniť a spolu s grafickou dizajnérkou Zuzanou Katušovou založili inovatívne grafické štúdio BRUT.TO, v ktorom sú zapojení klienti domova sociálnych služieb Domko.

Všetko to začalo Tereziným dobrovoľničením vo Varšave. Robila arteterapiu v centre pre dospelákov s postihnutím aj keď nikdy predtým neprišla do kontaktu s človekom so znevýhodnením. Strašne ju bavilo, aké to bolo pozitívne a aký z toho išiel pokoj. Veľmi sa jej páčili obrázky, ktoré spolu nakreslili. No väčšina zostávala „v šuflíku“, nanajvýš sa dostali na charitatívne trhy. Preto si povedala, že by bolo super, keby boli tieto kresby na reálnych produktoch v obchodoch. Mala pocit, že po takom autentickom dizajne je dopyt. Keď sa neskôr vrátila na Slovensko, začala študovať na Sokratovom inštitúte. Cez inštitút sa dostala do košického domova sociálnych služieb Domko, kde pomáha s hodinami výtvarnej výchovy. Klientom nosí nápady na témy a techniky, ktoré môžu využiť pri tvorbe. A aby výsledok ich snahy nezapadol prachom, zavolala si Tereza na pomoc Zuzku. Zuzka dostala za úlohu prepojiť kresby s konkrétnym produktom. Prvá vec, ktorá vznikla, bola klasická plátená taška. Zuzke sa to zapáčilo, a tak do toho išli spolu.

V názve pre štúdio sa Tereza Sejková a Zuzana Kutašová inšpirovali pojmom „art brut“. Takto totiž v roku 1945 francúzsky maliar Jean Dubuffet pomenoval vlastnú zbierku malieb, kresieb a sôch od neškolených umelcov. Dnes má však termín širší význam a označuje sa ním výtvarný smer, ktorý zahŕňa tvorbu ľudí s duševnou poruchou. Slovo „brutto“ však znamená aj hmotnosť obsahu s obalom, čím sa snažia zdôrazniť, že im nejde len o obalový dizajn a vizuálnu identitu, ale aj o pridanú hodnotu, ktorú nachádzajú v práci s týmito ľuďmi. „Brutto“ znamená aj celok, čím v štúdiu dávajú jasne najavo, že nechcú žiť v separovanej spoločnosti. Spolu s Domkármi už vytvorili pohľadnice s motívmi Košíc, ktoré dostať kúpiť v turistickom informačnom centre. Získané peniaze posielajú stacionáru. Navrhli tiež obaly na sušené ovocie, džús či kávu. Tie na svoje použitie vo svete obchodu zatiaľ čakajú. Ich prácou je intervencia kreatívneho aktivizmu, ktorou chcú dosiahnuť, aby ľudia so znevýhodnením mohli v spolupráci s profesionálmi naplno využiť svoj tvorivý potenciál a stať sa plnohodnotnými tvorcami tak, aby neboli hodnotení podľa svojho znevýhodnenia, ale podľa kvality svojej tvorby. BRUT.TO za svoju prácu získalo Špeciálne uznania za spoločenský prínos v Národnej cene za dizajn 2020.Galéria