Novinky

Soňa Maletz

Angažovaná a zároveň láskavá tvorba režisérky a dokumentárnej fotografky v jednej osobe

Dátum: 27.09.2021

Autor: Martin Brix

Ako zmätená teenagerka sa hlavne vďaka Letnej škole filmového jazyka, ktorú organizuje Vysoká škola muzických umení, zoznámila so základmi filmovej tvorby a natočila svoj prvý krátky film. Soňa Maletzová je režisérka a dokumentárna fotografka. Absolvovala pražskú FAMU (2011 – 2017),kde sa venovala dokumentárnej tvorbe. Už počas prvého roku si uvedomila, že zažíva situácie, kde je väčšia chuť skôr ich odfotiť, ako si ich natočiť. Vtedy objavila čaro fotografie a to ju drží dodnes. Školskú dochádzku ukončila magisterským titulom so svojím stredometrážnym filmom o slovenskej hudobnej legende Mariánovi Vargovi. Absolvovala ročnú fotografickoú stáž na Institute of Photography na Falmouth University vo Veľkej Británii.

Prvá pomyselná klapka padla začiatkom roku 2015 a poslednú scénu natáčala na koncerte k 70-tke Mariána Vargu v apríli 2017. Sonin dokumentárny filmový portrét Varga sleduje legendu československej hudobnej scény rockového klávesistu Mariána Vargu (1947 – 2017) na sklonku jeho života, v dobe, kedy mu bolo diagnostikované smrteľné ochorenie. Veľkého introverta a náruživého fajčiara zachytáva behom jeho posledných vystúpení, kde pomaly začal strácať dych.

Soňa je veľmi netrpezlivá, možno aj preto jej viac vyhovuje fotografia, keďže celý proces sa udeje v priebehu stotiny sekundy. Film je náročné remeslo, ale v konečnom dôsledku prináša viacvrstevnatú správu o svete v porovnaní s fotografiou. Mladá bratislavská dokumentaristka sa teda nechce realizovať „iba“ filmovou rečou, ale rovnako ako mnohí jej kolegovia pred ňou, odbieha často k jazyku fotografického aparátu, ktorý je pochopiteľne značne odlišným a má svoje špecifiká. Čaro fotografie, ktoré ju drží do dnes nie je len sviatočnou aktivitou. Niekoľko rokov spolupracovala Soňa s časopisom Nový Prostor, predtým pre Nota Bene, vďaka čomu sa tiež veľa naučila a dostala na zaujímavé miesta. Fotil kamionistov, či „kolotočárov“, počúvala rozhovory, popri ktorých tvorila to, čo sa jej páči, teda dokumentárnu fotku. Fotograficky dokumentovala projekty humanitárnu organizáciu Adra a pracovala pre ďalšie dobrovoľnícke združenia. Angažovanosť a záujem o tieto témy, teda základné piliere kvalitného dokumentu, Soni rozhodne nechýbajú.

Okrem spomínaných aktivít Soňa pracuje na voľnej tvorbe, kde najväčšiu pozornosť pútajú projekty Malý raj a Nedeľa. Sondou do kurióznych prostredí našich záhrad je práve cyklus Malý raj. Dokumentáciou prímestských satelitov kladie otázku, nakoľko sme autentickí a nakoľko len preberáme a napodobňujeme obrazy iných. Je replika Sochy slobody na našom dvore prejavom obdivu k americkej spoločnosti alebo skôr dôsledkom nedostatku vlastného kultúrneho sebavedomia? 

Séria fotografií s názvom Nedeľa sa zameriava na tému starnutia mestského človeka. Divák sa ocitá v pestrom svete dôchodcov, ktorí si neváhajú spríjemniť život každonedeľným tancovaním. Napriek výslovnému zákazu si do sály nosia vlastné jedlo či alkohol a vyťahujú najlepšie kúsky zo svojho šatníka. Vracajú sa tak do dôb svojej mladosti a prebúdza sa v nich akási vnútorná rebélia voči očakávaniam spoločnosti, voči tomu, ako sa má „normálny dôchodca“ správať. Zároveň však nemožno týmto na prvý pohľad veselým tanečným nedeliam uprieť pocit osamelosti a nostalgie za časmi, ktoré sú dávno minulé, a za ľuďmi, ktorí tu už nie sú. Tanečná sála sa však každú nedeľu premieňa na odvážny svet splnených túžob.

Soňa Maletz sa rozhodla splniť si malý sen. Tak sa začali rodiť krátke videá venujúce sa otázkam strastí a radostí v oblasti fotografie. Soňa začala mapovať svet súčasnej slovenskej fotografie. Video občasník spovedajúci vašich obľúbených súčasných fotografov nesie názov Fotka Je Mŕtva.

Soňa sa zaujímajú ju drobné príbehy ľudí, miest a psov. Všetko pozoruhodné, čo uvidí, sa snaží sprostredkovať divákom cez fotografiu. Jej obrázky sú akousi sumarizáciou jej doterajších poznatkov o človeku, dokumentárnej fotografii a v neposlednom rade o miestach, ktoré ostávajú vnútorne slobodné.  Spočiatku ju fascinovala „street fotografia“, v súčasnosti sa vo svojej tvorbe venuje prevažne portrétom, dlhodobému dokumentu a filmu. Ako fotografka vystavovala na Slovensku, v Česku a v Poľsku. Jej séria o prímestských častiach Bratislavy bola ocenená na Slovak Press Photo. Venuje sa tiež tvorbe videoklipov, kde spolupracuje najmä s kapelou Queer Jane.Galéria